Nojeva barka za biljke

nojeva-barka-za-biljke-01

Izgradnja jedne od najvećih banaka semena koja treba da sačuva floru za buduće generacije, počeće u Jakutiji 2013. godine. Budući da se biodiverzitet na Zemlji smanjuje zabrinjavajućim tempom, takva skladišta mogla bi da se pretvore u „Nojevu barku" za mnoge vrste kojima preti nestanak.

Problem očuvanja bioloških vrsta brine naučnike u čitavom svetu, a u Jakutiji, najsevernijoj republici Ruske Federacije, 2013. godine treba da započne izgradnja Federalnog krioskladišta semena.

Budući da se biodiverzitet na Zemlji smanjuje zabrinjavajućim tempom, takva skladišta mogla bi da se pretvore u „Nojevu barku" za mnoge vrste kojima preti nestanak.

Sličnu ideju ima i vlada kraljevine Norveške sa aktuelnim projektom „Banke semena za sudnji dan", navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede ove zemlje.

nojeva-barka-za-biljke-02

Večiti led obećava da sačuva za buduće generacije savremeni biljni genofond. Ukupni broj banaka semena u raznim zemljama približava se 1.500, a u njihovim kolekcijama čuva se do milion uzoraka.

Veliki problem, međutim, predstavlja to što nije sasvim sigurno kakvo seme će čuvati takve banke budući da je u svetu tokom 20. veka trajno nestalo oko 75 odsto sorti biljaka.

Sorte dobijane strpljivom selekcijom, tokom više hiljada godina, izgubljene su za jedan vek, a do toga je došlo, između ostalog, postepenim prelaskom na industrijsku proizvodnju, a zatim stvaranjem novih sorti biljaka hibrida.

Kako se navodi na Konferenciji o genetskim resursima biljaka, 75 odsto svih poljoprivrednih biljnih kultura nestalo je usled uvođenja modernih sorti, koje se uvek uzgajaju kao monokulture.

Izvor: RTS

Podeli