CARPINUS BETULUS L.

CARPINUS BETULUS L.

Sinonim

Carpinus vulgaris Mill.

Familija

Betulaceae (Breze)

Srpski naziv

Grab obični, grab beli

Ostali nazivi

Hornbeam, Ironwood
charme, charmille
Hein-,Weiβbuche
carpine, c. bianco
граб, белый бук

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno drvo do 25(-30) m visoko i promera debla i do 70 cm. Krošnja razgranata, gusta, a deblo većinom zasukano i užlebljeno.

 • Kora:

  Tanka, glatka, slabo ispucala, svetlosiva.

 • Korenov sistem:

  Dobro razvijen, prilagođava se terenu, zavisno od dubine i kvaliteta zemljišta.

 • Pupovi:

  Oko 5-8 mm dugi, sa brojnim, po rubu trepavičastim crvenomrkim ili smeđim ljuskama.

 • Listovi, iglice (četine):

  Oko 5-10(-15) cm dugi i 2-5(-7) cm široki, sa 10-15 pari bočnih nerava.

 • Cvetovi:

  Muški se razvijaju iz krupnijih bočnih, cvetnih pupoljaka na prošlogodišnjim grančicama, u vidu okruglastih, visećih, rastresitih, 4-6 cm dugih resa; ženski također u okruglastim , visećim, ali samo do 2 cm dugim resama.

 • Plod i seme:

  Jednosemena, bočno sploštena orašica, 5-10 mm duga, svetlozelena, kasnije svetlosmeđa, gola, sa 7-11 uzdužnih rebara; delimično je prekrivena trolapim plodnim priperkom, čiji je srednji lap (režanj) dug oko 3-4 cm. Plodovi vise u izduženim gustim, do 15 cm dugim i do 6 cm širokim plodnim skupinama.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, mezofilna, sciofilna vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  Krajem IV, V.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Javlja se u brojnim šumskim zajednicama, od nizinskog do brdskog pojasa, do oko 800(-1000) m nadm. visine. Kao edifikator najznačajniji i najbrojniji je u mešovitoj šumi kitnjaka – graba (Querco-Carpinetum croaticum Horvat. Q.-C. serbicum Rudski) i dr. Traži pretežno bogata i rahla zemljišta.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

CARPINUS BETULUS L.
CARPINUS BETULUS L.
CARPINUS BETULUS L.

Opisano nekoliko oblika u prirodi. Jedan od najznačajnijih je var. carpinizza Neilreich, koji je zastupljen u jugoistočnom delu areala vrste, a kod kojeg je srednji lap (režanj) plodnog priperka celog ruba ili slabo nazubljen, za razliku od var. serrata G. Beck, kod kojeg je srednji lap priperka oštro nazubljenog ruba. U hortikulturi je poznato nekoliko ukrasnih oblika, od kojih su najpoznatiji: f. Pyramidalis Dippel, sa usko piramidalnom krošnjom; f. Pendula Petz. & Kirchn. Sa tankim visećim granama; f. Heterophylla Petz. & Kirchn. Sa duboko režnjevitim listovima i brojni drugi.

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584