CASTANEA SATIVA Mill.

CASTANEA SATIVA Mill.

Sinonim

Castanea Vesca Gaertn, Castaneavulgaris Lam.

Familija

Fagaceae (Bukve)

Srpski naziv

Kesten pitomi

Ostali nazivi

Spanish chestnut
chatâignier d’Europe
Edel-Kastanie,
Echte Kastanie castango
каштан посевной,
благородный каштан

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno drvo visine 20-30(-40) m i sa znatnim prsnim promerom; krošnja gusta.

 • Kora:

  U mladosti glatka, maslinastosmeđa sa svetlim lenticelama, kasnije smeđesiva i uzdužno ispucala.

 • Korenov sistem:

  Dubok, sa žilom srčanicom od koje se bočno granaju jake i duboke bočne žile.

 • Pupovi:

  Vršni pup veći od postranih. Ljuske dosta krupne, crvenosmeđe, gole, sjajne.

 • Listovi, iglice (četine):

  Naizmenični, lisna plojka tvrda, kožasta, 8-23 cm duga i 4-8 cm široka, na licu gola, tamnozelena, sjajna, na naličju dlakava, kasnije ogoli, svetlozelena do sivkasta, peteljka 0,5-3 cm duga, zalisci 1,5 do 2 cm dugi, dlakavi, dosta rano opadaju, lista u maju.

 • Cvetovi:

  Muški u grupicama od po 3 i više sakupljeni u uspravne 10-30 cm duge prividne klasove sa dlakavim vretenom, pri njihovoj osnovi nalaze se ženski cvetovi, ponekad muški cvet sa zakržljalim tučkom (hermafroditan). Ženski cvetovi sakupljeni u grupican od po 3(-7), koji se nalaze u zajedničkom omotaču (kupuli).

 • Plod i seme:

  Jednosemena, ređe dvosemena orašica (kesten), sa kožastom tamnosmeđom, sjajnom ljuskom. U zajedničkoj kupuli razvija se najčešće po 3 ploda (ređe 2 ili samo 1); kupula loptasta, kožasta i ježasta – gusto pokrivena igličastim bodljama.

 • Biologija:

  Jednodomna, entomofilna vrsta, sa ektotrofnom mikorizom.

 • Vreme cvetanja:

  VI, znatno posle listanja.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i  vegetativno.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  područja sa vlažnom klimom, dugim vegetacionim periodom (6-7 meseci) i blagom jeseni, tj. tamo gde nema kasnih prolećnih ni ranih jesenjih mrazeva, to su uglavnom mediteranska i submediteranska područja. Raste na izrazito kiselim zemljištima, (pH prosečno 4-5) na gnajsu, porfiru, granitu, peščaru, flišu, škriljcima, laporcima i dr.; izbegava krečnjak („kalcifuga“), najbolje uspeva na plodnim, dubokim, rastresitim i umereno vlažnim zemljištima, postoje i staništa na krečnjaku, ali na dubokom zemljištu. Najčešće u nižim položajima.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Kao pradomovina pitomog kestena smatra se Mala Azija. Danas je rasprostranjen u velikom delu Evrope, na Krimu, Kavkazu, u severnoj Africi.

CASTANEA SATIVA Mill.
CASTANEA SATIVA Mill.
CASTANEA SATIVA Mill.

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584