CERCIS SILIQUASTRUM L.

CERCIS SILIQUASTRUM L.

Familija

Papilionaceae (Mahunarke)

Srpski naziv

Judino drvo

Ostali nazivi

Judić
Judas tree
arbre de Judée
Judasbaum
albero di Giudea
il siliquastro
йудино дерево

Karakteristike

  • Habitus:

    Listopadni grm ili manje drvo do 8 m visine, široko granate krošnje i krivudavog debla.

  • Kora:

    Crvenkasta ili sivocrna, tanka, sitno raspucala, kod mladih grančica smeđecrvena i sjajna.

  • Korenov sistem:

    Dobro razvijen, snažno prodire u krečnjačke kamenjare.

  • Pupovi:

    Pokriveni tamnosmeđim, ušiljenim ljuskama, prilegli uz grančicu. Vršni pup koso nakrivljen.

  • Listovi, iglice (četine):

    Naizmenični, okruglo – bubrežasti i pri dnu duboko srcasti, cela ruba, goli, oko 9(-15) cm široki, odozgo tamnozeleni, odozdo svetliji.

  • Cvetovi:

    Skupljeni u grozdove, purpurnoružičasti ili beli (var. alba West.), krupni, do 2 cm dugi, većinom izbijaju iz prošlogodišnjih grana, ali često iz starijih grana ili iz gornjeg dela debla (kauliflorija).

  • Plod i seme:

    Do 10 cm duga spljoštena mahuna, svetlosmeđe boje. Sazreva u jesen, ostaje na stablu sve do proleća. Seme je raspoređeno po 8-10 u jednoj mahuni, tamnosmeđe, elipsasto, do 0,5 cm dugo, ima jako tvrdu semenjaču.

  • Biologija:

    Entomofilna, toploljubiva vrsta.

  • Vreme cvetanja:

    III-IV(-V), pre listanja.

  • Razmnožavanje:

    Semenom.

  • Stanište i uslovi uzgoja:

    Topliji tereni na krečnjačkoj podlozi. Prema A d m o v i ć u , judino drvo obrazuje poseban tip termokserofilnih šibljaka mediteransko-submediteranskog područja Balkana. U kulturi ga nalazimo duboko u kontinentu, na različitim zemljištima.

  • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

    Slovenija, Hrvatska, (u ostalim republikama kultiviran).

  • Opšta rasprostranjenost:

    Južna Evropa i zapadna Azija (čest u zemljama oko Sredozemlja).

CERCIS SILIQUASTRUM L.
CERCIS SILIQUASTRUM L.
CERCIS SILIQUASTRUM L.

Veoma cenjena kao dekorativna vrsta, zbog ranog cvetanja, lepih cvetova i dekorativnih plodova. U parkovima se susreće i kanadsko judino drvo (C. canadensis L) čije je lišće pri vrhu naglo i kratko zašiljeno i pliće srcasto.

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584