CORYLUS AVELLANA L.

CORYLUS AVELLANA L.

Familija

Corylaceae

Srpski naziv

Leska obična

Ostali nazivi

European Filbert, hazel,
hazel-nut
noisetier, coudrier
commun
gemeine Haselnuss
nocciòlo, avellano
лещина обикновенная, орешник

Karakteristike

 • Habitus:

  Veoma razgranat, gust listopadni grm, 2-4 m visine, ali se nekad razvije kao manje drvo do 7(-10) m visine i do 20 cm u promeru.

 • Kora:

  Pepeljastosiva ili crvenkasta, glatka, tanka, sa markantnim belkastim lenticelama, kasnije posivi i plitko ispuca.

 • Korenov sistem:

  Plitak, široko razgranjen, do treće godine ima vertikalan koren, kasnije horizontalne žile.

 • Pupovi:

  Dosta krupni, do 3 mm dugi, pokriveni svetlosmeđim, po rubu trepavičastim ljuskama.

 • Listovi, iglice (četine):

  6-10(-13) cm dugi i 5-9 cm široki, na licu tamnozeleni sa retkim dlačicama ili goli, bez sjaja, na naličju svetliji, duž nerava dlakavi.

 • Cvetovi:

  Muški u resama, obično 2-4 zajedno u grupama, formirane su već u jesen, i tada su svetlosmeđe do sivosmeđe, pre zime zatvorene, u rano proleće se otvaraju i praše polen, imaju gusto dlakave pokrovne ljuske, većinom 4 prašnika kkoji su pretežno razdeljeni na dvoje, tako da svaki cvet ima 8 prašnica; ženski po 2 u cvastima koji su slični pupoljcima iz kojig u rano proleće vire tamnocrveni dvodelni, končasti žigovi.

 • Plod i seme:

  U grupama, najčešće 1-4 zajedno, okruženi listolikim ± zvonolikim ovojem, nazubljenog ili režnjevitog ruba, koji je u početku zelen, sočan, kasnije smeđ, kožast. Plod jednoplodnički oraščić (lešnik) sa jednom semenkom, okrugao ili jajast, 15-18 mm dug i 13-15 širok.

 • Biologija:

  Jednodomna, entomofilna, u odnosu na senu veoma plastična vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  II, III, dosta pre listanja.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Šume i šikare umerenog pojasa severne hemisfere. Često u asocijacijama Querco-Carpinetum i Fagetum montanum, a često obrazuje guste šibljake. Javlja se od nizine, a penje se i do 1700(-1800) m. Javlja se na svežim, plodnim i dubokim zemljištima, a nije retka ni na točilima i siparima kao pionirska vrsta.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Skandinavija (osim severnih delova), srednja i zapadna Evropa, Sredozemlje, Balkan, Kipar, Mala Azija, Kavkaz, severna Afrika.

CORYLUS AVELLANA L.
CORYLUS AVELLANA L.
CORYLUS AVELLANA L.

U kulturi se uzgajaju razne sorte leske koje se razlikuju po veličini i kvalitetu plodova, koji su veoma traženi na tržištu.