GINKO BILOBA L.

GINKO BILOBA L.

Sinonim

Syn. . Salisburia adiantifolia Smith

Familija

Ginkgoaceae (ginki)

Srpski naziv

Ginko, Dvokrpi ginko, ginkovec

Ostali nazivi

Ginko-tree,
Meidenhair tree
Arbre aux quarante
écus, ginko bilobe,
noyer du Japon
Ginkgobaum,
Silberaprikose
Ginko, ginco
Гинкго двулопастный

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno drvo, koje na prirodnim staništima izraste u visinu do preko 30 m i debljine preko 2 m, a doživi starost od više stotina godina. U mladosti krošnja mu je piramidalna, kasnije je više raširena. Postoje hortikulturni oblici čije su grane viseće (var. pendula hort.), ili su grane uspravne pa je krošnja uskopiramidalna (var. fastigiata hort.)

 • Kora:

  Kora je svetlosiva, u starosti znatno uzdužno ispuca.

 • Listovi, iglice (četine):

  Na stablu se razlikuju dve vrste izbojaka: kratkorasti i dugorasti. Listovi su osebujni, podsećaju na raširenu lepezu. Peteljka im je do oko 7 cm duga, a plojka lista je 5-8 cm široka, sa brojnim markantnim paralelnim nervima, koji se dihotomno dele. Lisna plojka je neznatno kožasta, većinom sa jednim, inače sa više perifernih ureza, režnjevito deljena, u jesen poprimi otvorenu žutozlatnu boju.

 • Cvetovi:

  Cvetovi su dvodomni, a javljaju se na vrhovima kratkorasta, paralelno sa listanjem. Muški rasplodni organi obrazuju se na muškim primercima; sastoje se od brojnih mikrosporofila koji formiraju viseću cvast, 2-3 cm dugu i oko 6 mm široku. Ženski rasplodni organi su na peteljci koja na zadebljalom vrhu nosi većinom oko dva semena zametka. Oprašivanje je anemofilno.

 • Plod i seme:

  Semenke zru iste godine u septembru i oktobru, one su koštuničave, slične šljivi, duge oko 2 cm, vise na oko 2 puta dužoj peteljci. U doba zrelosti semenjača je žuta, mesnata i neprijatnog mirisa. Koštica je tvrda, beličasta. Slatka jezgra je jestiva, sadrži mnogo skroba.

 • Vreme cvetanja:

  IV,V

 • Razmnožavanje:

  Razmnožava se uspešno semenom i reznicama. U našim uslovima semenke mu potpuno dozrevaju i imaju odličnu klijavost. Bizarni oblici se dobijaju kalemljenjem.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Klimu našeg podneblja dobro podnosi, što pokazuju brojna stara stabla uzgajana širom Jugoslavije, gde primerci narastu u visinu preko 20 m, a dostignu debljinu 70-80 cm. Otporan je na niske temperature. Traži sveža i dublja zemljišta. Ne podnosi zasenu. Otporan je na delovanje jakih vetrova, a dobro podnosi zagađenu atmosferu i štetne plinove.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Poreklom je iz Kine, Koreje i Japana. Često je gajena kraj hramova i naselja, a sa prirodnih staništa je istisnuta.

GINKO BILOBA L.
GINKO BILOBA L.
GINKO BILOBA L.