JUNIPERUS SIBIRICA

JUNIPERUS SIBIRICA

Sinonim

Juniperus Nana Willd.

Familija

Cupressaceae (Čempres)

Srpski naziv

Klečica, patuljasta kleka

Ostali nazivi

J. communis
L. subsp. alpina (Neilr.) Čelak.;
J. communis
L. subsp. nana Syme;
J. communis L. var.
Montana Aiton
Montain Juniper
Genévrier nain
Zwergwacholder
ginepro nano
множжевеыник сибирский

Karakteristike

 • Habitus:

  Nizak, polegli grm, 30-60(-100) cm visine, tankih, gustih razgranjenih grana.

 • Kora:

  Siva, tanka.

 • Korenov sistem:

  Dosta plitak, razgranat.

 • Listovi, iglice (četine):

  Poređane u gustim pršljenima, kraće su od obične borovice, 4-10 mm duge, 1-2 mm široke, mekše, povijene, ± priklonjene grančici, naglo sužene u ušiljen vrh, na gornjoj strani s izrazitom srebrnkastobelom prugom.

 • Plod i seme:

  Sličan običnoj borovici, nešto veći (do 10 mm u prečniku). Seme je trobrido, smeđe boje

 • Biologija:

  Dvodomna, anemofilna i heliofilna vrsta. Otporna na niske temperature i jake vetrove. Raste sporo i doživi veliku starost.

 • Vreme cvetanja:

  Kasno proleće.

 • Razmnožavanje:

  Iz semena i vegetativno (položenicama).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Najčešće naseljava skeletoidna zemljišta na planinskim rudinama subalpinskog i alpinskog pojasa, kako na silikatnoj tako i na karbonatnoj podlozi, često prekriva ogromna prostranstva; penje se do najviših vrhova naših planina, tako na primer u Makedoniji do preko 2600 m.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Evropa, Azija, Amerika.

JUNIPERUS SIBIRICA
JUNIPERUS SIBIRICA
JUNIPERUS SIBIRICA

Neki autori smatraju ovu vrstu podvrstom ili varijetetom obične borovice ističući činjenicu da među njima, osim uzrasta, nema nekih većih razlika.

Creampie
Creampie
Anal
Threesome
Orgy
Orgy
Threesome
Threesome