JUNIPERUS SIBIRICA

JUNIPERUS SIBIRICA

Sinonim

Juniperus Nana Willd.

Familija

Cupressaceae (Čempres)

Srpski naziv

Klečica, patuljasta kleka

Ostali nazivi

J. communis
L. subsp. alpina (Neilr.) Čelak.;
J. communis
L. subsp. nana Syme;
J. communis L. var.
Montana Aiton
Montain Juniper
Genévrier nain
Zwergwacholder
ginepro nano
множжевеыник сибирский

Karakteristike

 • Habitus:

  Nizak, polegli grm, 30-60(-100) cm visine, tankih, gustih razgranjenih grana.

 • Kora:

  Siva, tanka.

 • Korenov sistem:

  Dosta plitak, razgranat.

 • Listovi, iglice (četine):

  Poređane u gustim pršljenima, kraće su od obične borovice, 4-10 mm duge, 1-2 mm široke, mekše, povijene, ± priklonjene grančici, naglo sužene u ušiljen vrh, na gornjoj strani s izrazitom srebrnkastobelom prugom.

 • Plod i seme:

  Sličan običnoj borovici, nešto veći (do 10 mm u prečniku). Seme je trobrido, smeđe boje

 • Biologija:

  Dvodomna, anemofilna i heliofilna vrsta. Otporna na niske temperature i jake vetrove. Raste sporo i doživi veliku starost.

 • Vreme cvetanja:

  Kasno proleće.

 • Razmnožavanje:

  Iz semena i vegetativno (položenicama).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Najčešće naseljava skeletoidna zemljišta na planinskim rudinama subalpinskog i alpinskog pojasa, kako na silikatnoj tako i na karbonatnoj podlozi, često prekriva ogromna prostranstva; penje se do najviših vrhova naših planina, tako na primer u Makedoniji do preko 2600 m.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Evropa, Azija, Amerika.

JUNIPERUS SIBIRICA
JUNIPERUS SIBIRICA
JUNIPERUS SIBIRICA

Neki autori smatraju ovu vrstu podvrstom ili varijetetom obične borovice ističući činjenicu da među njima, osim uzrasta, nema nekih većih razlika.