LARIX DECIDUA Mill.

LARIX DECIDUA Mill.

Sinonim

Larix Europeae DC

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Evropski ariš, macesen

Ostali nazivi

Europeaen larch
Mėlėze d’Europe
Europäische Lärche larice
европейскя лиственница

Karakteristike

 • Habitus:

  Oko 25-35 (-50) m visoko drvo sa deblom čiji prečnik može biti i do 1,60 m. Deblo ravno i punodrvno; krošnja jajastopiramidalna, sa vitkim, vodoravnim ili obešenim granama, koje nisu raspoređene u pršljenima.

 • Kora:

  Vrlo debela (2-4) cm, duboko izbrazdana.

 • Korenov sistem:

  Jako razvijen, ima žilu srčanicu. Razvijena ektotrofna mikoriza.

 • Pupovi:

  Crvenkasti, pokriveni sa nekoliko ljusaka, tupo jajoliki.

 • Listovi, iglice (četine):

  U jesen opadaju, nežne, tanke, mekane i ušiljene, svetlozelene, a u jesen poprime zlatnožutu boju, na poprečnom preseku plosnato-trouglaste, duge 1-4 cm i 0,6-1,6 mmširoke, na dugim izbojcima su pojedinačno i spiralno poređane, na kratkorastima su u čupercima; ima ih 20-50.

 • Cvetovi:

  Muški sumpornožuti, jajoliki, ženski purpurnocrveni, jajastookruglasti.

 • Šišarke:

  Duguljaste, 20-40 mm dužine i oko 2 cm širine, sivosmeđe, na kratkoj dršci, dozrevaju u kasnu jesen, prve godine, a ostaju na granama još nekoliko godina.

 • Plod i seme:

  Trouglasto i okriljeno, sivosmeđe, dugo 3-4(-5) mm; krioce 6-8 mm dugo, svetložuto.

 • Biologija:

  Jednodoumna, anemofilna i heliofilna vrsta, brzog rasta. Podnosi niske temperature, buru i sneg. Dostiže starost od 600-700 godina.

 • Vreme cvetanja:

  IV-V, uporedo sa listanjem.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Krečnjačka i dolomitna podloga, te na škriljcima, najčešće u subalpskom i alpskom pojasu, (1000-2500m), sa rahlim, svežim, ilovasto-peskovitim zemljištem. To su krajevi sa obilnim padavinama i velikom zračnom vlagom. Obrazuje čiste ili mešane sastojine sa jelom, smrčom, belim borom, limbom i krivuljem.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Slovenija (Alpi i alpsko predgorje).

 • Opšta rasprostranjenost:

  Alpi, Karpati, Sudeti, (postoji više taksona).

LARIX DECIDUA Mill.
LARIX DECIDUA Mill.
LARIX DECIDUA Mill.

Često ga nalazimo izvan prirodnog areala, gde se već odavno kultivira u šumskim sastojinama, a ima primenu i u hortikulturi.