PICEA ABIES (L) Karsten

PICEA ABIES (L) Karsten

Sinonim

P.excelsa [Lam.]

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Obična smrča, smreka

Ostali nazivi

Common spruce,
Norway spruce
Epicéa Fichte,
Rottane
Picea comune
eль обыкновенная

Karakteristike

 • Habitus:

  Postiže visinu i do 50 m i promer debla do 1 m; deblo pravo, punodrvno; krošnja kupasta i široka ili stubasta; grane pršljenasto raspoređene i većinom sabljasto zakrivljene.

 • Kora:

  Tanka, na mladim stablima glatka, sivozelena, u starosti mrkocrvene boje, raspucava se u obliku okruglastih ljusaka.

 • Korenov sistem:

  Plitak, tanjirast, površinski, bez centralnog korena, ali zato sa brojnim bočnim korenima; zato pati od vetroizvala. Na njemu je razvijena ektotrofna mikoriza.

 • Pupovi:

  Jajasto zaoštreni, mrke boje, bez smole.

 • Listovi, iglice (četine):

  Ravnomerno spiralno raspoređene, većinom uperene na sve strane, rombičnog poprečnog preseka, pri vrhu ušiljene, duge do 25 mm i oko 1 mm široke, izrasle na izbočenim lisnim ožiljcima (jastučićima).

 • Cvetovi:

  Muški u obliku sitnih šišarki, crvenkasti, ženska šišarka u početku uspravna, posle oplođavanja savija se prema dole, purpurnocrvena.

 • Šišarke:

  Viseće, pre sazrevanja pretežno zelene (chlorocarpa), ili crvene (erythrocarpa), u stadiju zrenja smeđe, do 18 cm duge i oko 4 cm u promeru, nakon sazrevanja i ispadanja semena, šišarke opadaju.

 • Plod i seme:

  Sa kriocem, tamnosmeđe, jajasto, zašiljeno, tvrdo, 4-5 mm dužine.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna vrsta, dobro podnosi senu; pati od kasnih mrazeva; doživi starost do 300 godina. Veoma varijabilna vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  IV-VI, zavisno od nadmorske visine.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno (zakorenjivanjem prizemno ležećih grana).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Uspeva na ilovastim, peščanim i rahlim zemljištima gorskog i subalpinskog pojasa, raste i na podzolima; iziskuje hladniju i vlažniju klimu.


  Zastupljena u čistim ili mešanim acidofilnim šumama. Javlja se u brojnim zajednicama sveze Piceion excelsae Pawl.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Severna Evropa i planinski predeli srednje i južne Evrope.

PICEA ABIES (L) Karsten
PICEA ABIES (L) Karsten
PICEA ABIES (L) Karsten

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584