PICEA OMORIKA

PICEA OMORIKA

Sinonim

(Pančić) Purk.

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Pančićeva omorika

Ostali nazivi

 

 

 

Serbian spruce, Epic a de Serbie, Serbische Fichte, Omorika, Picea di Serbia, eль сербская

 

 

 

Karakteristike

 • Habitus:

  Usko piramidalan, sa pravim i vitkim deblom, grane tanke; najgornje ± lučno, prema gore usmerene, srednje ± horizonralne, donje opuštene, sa uzdignutim vrhovima. Stablo visoko 30 (-40) m i oko 50 (-60) cm u promeru.

 • Kora:

  Tanka, crvenosmeđa, ljušti se u obliku većih nepravilnih pločica.

 • Korenov sistem:

  Neki autori smatraju da ima žilu srčanicu, kojom duboko prodire u pukotine krečnjačkih stena.

 • Pupovi:

  Sitni, jajoliko ušiljeni, bez smole, kestenjaste boje, dugi 3-4 mm.

 • Listovi, iglice (četine):

  Pretežno rombične, gornja strana tamnozelena, sjajna, donja – sa dve plavičastobele pruge stoma (kao kod jele), vrh im je tup ili kratko zašiljen (ne bode), duge su oko 1-2 cm i 0,5-2 mm široke.

 • Cvetovi:

  Muški svetlocrveni, ženski crvenkastoljubičasti, smešteni pri samom vrhu krošnje.

 • Šišarke:

  Ljubičaste do ljubičastosmeđe, dugačke 5-6 cm i oko 1-2 cm u promeru.

 • Plod i seme:

  Tamnomrko, obrnuto jajoliko, 2,5-3 mm dugačko, okriljeno; krilce dugo oko 8 mm; sazreva iste godine : u oktobru i novembru.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna vrsta, podnosi mraz i veliku sušu, u kulturi otporna prema delovanju dima, prašine i gasova. Podmlađuje se dosta teško.

 • Razmnožavanje:

  Pretežno iz semena, a samo pojedinačno vegetativno  (položenice, zalegnute grane).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Javlja se prvenstveno na strmim, 55 do 65º nagiba, krečnjačkim obroncima, (gde obrazuje specifičnu zajednicu Piceetum omorikae Tregubov), a po Čoliću retko je zastupljena na serpentinu i dijabazu. Visinska amplituda omorikinih staništa se kreće između 300-1600 m.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Recentni areal omorike je veoma malen: područje srednjeg toka Drine: područje oko Srebrenice, Višegrada, Rogatice, Foče i na planinama Tari i Zvezdi.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Endemična vrsta Jugoslavije: srednja Bosna, zap. i jugozap. Srbija.

PICEA OMORIKA
PICEA OMORIKA
PICEA OMORIKA

 Tercijalni relikt, paleoendem. Otkrio ju je 1875. god. U selu Zaovina na pl.Tari a kasnije (1887) opisao, naš poznati botaničar  J o s i f  P a n č i ć  (1814-188).