PINUS HALEPENSIS Mill.

PINUS HALEPENSIS Mill.

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Alepski bor

Ostali nazivi

Bili bor
Aleppo pine
pin d’Alep
Aleppo-Kiefer,
Seekiefer
pino d’Aleppo
сосна алепская

Karakteristike

 • Habitus:

  Do 20 m visoko drvo, često zakrivljenog debla i grana, krošnja kuglastopiramidalna, u starosti nepravilno razvijena.

 • Kora:

  Sivkasta, u mladosti glatka, kasnije crvenosmeđa, izbrazdana.

 • Korenov sistem:

  Veoma razgranat, snažan.

 • Pupovi:

  Izduženo valjkasti, sa slobodnim , tamnim ljuskama, koje su belo obrubljene; nisu smolasti.

 • Listovi, iglice (četine):

  Po 2 (retko 3) u čuperku, 6 do 10 cm duge i oko 0,7 mm debele, gipke, plavičastozelene do svetlozelene, nežne, obrazuju na vrhu izbojaka male kitice.

 • Cvetovi:

  Jednopolni, muški valjkasti, crvenosmeđi. Ženski se javljaju u osnovi ovogodišnjih izbojaka, na dugim drškama.

 • Šišarke:

  Jajastokupaste, vise na 1-2 cm dugim, debelim, zakrivljenim drškama, 6-12 cm duge i oko 4 cm široke; apofiza pljosnata ili neznatno ispupčena , sa istaknutim pupkom; u mladosti su zelene, a u stadiju zrenja crvenosmeđe, sjajne, kasnije posive. Zru početkom treće godine i ostaju na granama po više godina. Javljaju se pojedinačno ili u manjim grupama.

 • Plod i seme:

  5-7 mm dužine , tamnosmeđe, pegavo; krioce dugo oko 2 cm. Klijanac ima 6-9 kotiledona.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, heliofilna i kserofilna vrsta. Podnosi posolicu i jaku buru.

 • Vreme cvetanja:

  III, IV.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Kserofermna staništa eumediteranske zone zimzelene vegetacije: makija, garizi, kamenjarski pašnjaci. Često obrazuje čiste sastojine (Pinetum halepensis) sa brojnim kserotermnim vrstama.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Srednja i južna Dalmacija, Hercegovina (Neum), Crna Gora.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Zemlje oko Sredozemnog mora.

PINUS HALEPENSIS Mill.
PINUS HALEPENSIS Mill.
PINUS HALEPENSIS Mill.

Sličan alepskom je brucijski bor [P. Halepensis Mill. var. brutia El. & Hen. (Syn.: P. Brutia Ten.)] koji ima nešto duže i deblje iglice i gotovo sedeće šišarke. Rasprostranjen je u Kalabriji, Grčkoj (Kreta) i Krimu. U nas se kultiviše; pokazao se pogodan, naročito za pošumljavanje krša.