PINUS MUGO Turra

PINUS MUGO Turra

Sinonim

Pinus Montana Mill., Pinus Pumilio Haenke

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Kleka

Ostali nazivi

Klekovina
Krivulj
Planinski bor
Borovica
Kleč
Mountain Pine
pin des montanges,
pin mugo
Bergkiefer
pino montano,
pino alpino
сосна горная

Karakteristike

 • Habitus:

  U zavisnosti od stanišnih uslova habitus veoma varira; javlja se kao nizak, polegnut grm, ili naraste do 10 m visine. Najviše ga susrećemo u obliku polegnutog grma, čija nepravilna debla leže na zemlji ili kamenju; grane guste, sabljasto povijene prema gore.

 • Kora:

  Crvenkastosivopepeljasta, tanka (oko 4 mm), ljušti se u malim ljuskama.

 • Korenov sistem:

  Nema žilu srčanicu; bočni koreni brojni i jako razgranati, šire se u radijusu i do 10 m.

 • Pupovi:

  Izduženojajasti, jako smolasti, ljuske pupoljaka svetlocrvene.

 • Listovi, iglice (četine):

  Oko 2-6(-8) cm dužine i 1,5 do 2 mm širine, tamnozelene, jednobojne na licu i naličju, ukočene, oštre, na rubovima fino nazubljene, nalaze se po 2 u belim kožičastom rukavcu . Ostaju na granama 5-10 godina.

 • Cvetovi:

  Muški do 15 mm dugi, žuti, ženski okruglasti, plavičasti, većinom 2-3 zajedno.

 • Šišarke:

  U mladosti plavičaste, kasnije smeđe, okruglaste, 2-7 cm duge i do 2,5 cm široke, sedeće. Apofiza rombična ili kvadratična sa crnkasto oivičenom grbicom (pupkom). – Dozrevaju u proleće treće godine.

 • Plod i seme:

  Jajoliko, sivosmeđe, do 5 mm dužine, sa 2-3 puta dužim kriocetom. Mlada biljčica sa 7 (3-8) kotiledona.

 • Biologija:

  Jednodomna (često dvodomna), anemofilna i pretežno heliofilna vrsta. Prilagođena na ekstreme surovog planinskog klimata na gornjoj granici šume i drveća. Doživi veliku starost.

 • Vreme cvetanja:

  VI, VII.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Subalpski i alpski pojas, gde na granici šumske vegetacije obrazuje posebnu i veoma karakterističnu zajednicu klekovine bora (Pinetum mughi Horvat). U severnom delu areala naseljava i tresetišta. Dopire do 2600 m visine.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Srednja i južna Evropa (u širokom arealu javlja se nekoliko varijeteta i formi: na Dinarskim planinama najčešći je var. mugo, na Alpima i Sudetima zastupljen je var. pumilio Haenke, a na Pirinejima i zap. Alpama var. uncinata Ram.).

PINUS MUGO Turra
PINUS MUGO Turra
PINUS MUGO Turra

Ima zaštitni karakter; čuva zemljište od erozije, a niže položaje od bujica i snežnih lavina. S tim u vezi treba ga zaštititi.