PINUS NIGRA Arnold

PINUS NIGRA Arnold

Sinonim

Pinus Laricio Pour., Pinus Austriaca Höss

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Crni bor

Ostali nazivi

Black pine
Pin noir
Schwarzkiefer il pino nero
австрийская (черная) сосна

Karakteristike

 • Habitus:

  Do 50 m visine, krošnja je jajasta, zaobljena, u starosti, naročito na stenovitim terenima, široko zasvođenog, gotovo horizontalno zaravnjenog vrha.

 • Kora:

  U starijoj dobi duboko raspucala na izdužene nepravilne ploče, debele nekad i do 10 cm.

 • Korenov sistem:

  Razgranat i jak, sa slabo izraženom srčanicom.

 • Pupovi:

  U pršljenima, okruglasti, 1-2 cm dugi, pokriveni tankim suvim ljuskicama, smolasti.

 • Listovi, iglice (četine):

  Po 2 u belkastom, oko 1 cm dugom rukavcu, tamnozelene, krute, blago povijene, naglo ušiljenog, žućkastog i bodljikavog vrha, sitno napiljenog ruba, 8-15(-18) cm duge i oko 1,5-2 mm debele.

 • Cvetovi:

  Jednospolni, muške cvasti žućkaste, oko 2 cm duge, u grupama. Ženske šišarke pojedinačne, ili 3-4 u grupama.

 • Šišarke:

  4-8(-10) cm duge i oko 4 cm široke. Odrvenele, fertilne ljuske sa donje strane čađavocrne (za razliku od munike, koja ima donju stranu ljuske ± jednolično smeđu). Zriju druge godine, a otvaraju se u proleće treće godine.

 • Plod i seme:

  Sivkastosmeđe, mat,5-7 mm dugo i oko 4 mm široko, sa oko 2 cm dugim kriocem.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, heliofilna i kserofilna vrsta. Doživi veliku starost.

 • Vreme cvetanja:

  V

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Naseljava kserotermna staništa, pretežno na krečnjaku, dolomitu i serpentinu, većinom na toplijim ekspozicijama, brdskog i gorskog pojasa. Obrazuje čiste ili mešovite sastojke.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Na prostoru cele Jugoslavije.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Srednja i južna Evropa, zapadna Azija.

PINUS NIGRA Arnold
PINUS NIGRA Arnold
PINUS NIGRA Arnold

Deli se na niz taksona, čiji su areali geografski jasno izdvojeni. Morfološke razlike su često neznatne. Za nas su od najvećeg interesa: ilirski crni bor (P. N. Arnold subsp. nigra) , koji je najbrojniji u celom arealu vrste, dalmatinski crni bor (P.n. Arnold subsp. dalmatica (Vis.) Franco), endemični takson srednje i južne Dalmacije (Brač, Hvar, Pelješac i dr.) te krimski crni bor (P.n. Arnold subsp. pallasiana (Lamb) Holmboe), koji je kod nas rasprostranjen u jugoistočnoj Srbiji i Makedoniji, na brojnim prelazima.