PINUS PEUCE Griseb.

PINUS PEUCE Griseb.

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Molika, bela mura, elov bor

Ostali nazivi

Macedonian pine
pin des Balcans
Mazedonische Kiefer
pino dei Balcani
сосна балканская

Karakteristike

 • Habitus:

  Oko 30 (40-50) m visoko drvo, 30-35(-120) cm prsnog promera, sa pravilnom, valjkasto zaobljenom krošnjom. U višim nadmorskim visinama ima nepravilno i granato stablo.

 • Kora:

  U mladosti glatka, sivozelenkasta, kasnije sivkasta, uzdužno ispucana na nepravilne pločice.

 • Korenov sistem:

  Jako razvijen, sastavljen od brojnih korenova koji duboko prodiru u zemlju. Razvijena ektotrofna mikoriza.

 • Pupovi:

  Oko 1 cm dugi, okruglasti, suženi u tanki šiljasti vrh, smolasti, ljuske slobodne ili blago priljubljene, sa tankim beličastim rubom.

 • Listovi, iglice (četine):

  Sivozelene, nežne, po 5 u jednom rukavcu, duge (-10 cm i do 1 mm debele, imaju 2 smolna kanala. Ostaju na granama 2 do 3 godine.

 • Cvetovi:

  Jednopolni; muški cilindrični, grupisani (10-13), žutocrveni, dugi 1-1,3 cm; ženska šišarka jajasta, zelenosmeđa, 20-25 mm duga i oko 10 mm široka, na kratkoj stapci.

 • Šišarke:

  Duguljastojajaste, sa široko zaobljenim ljuskama, 10-15 cm duge i oko 3 cm široke, vise na kratkoj dršci, svetlosmeđe. Sazrevaju u septembru ili oktobru druge godine, nakon čega seme odmah ispada.

 • Plod i seme:

  Jajoliko, oko 5 mm dugo i 4-5 mm debelo, sa 4 puta dužimkriocem, koje obuhvata semenku u obliku klešta.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, kalcifugna vrsta. Dosta brzo raste. Doživi starost 200-300 godina.

 • Vreme cvetanja:

  V.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  javlja se samo na silikatnoj /retko na krečnjačkoj) podlozi, traži sveža, dosta vlažna i duboka zemljišta. Njena visinska amplituda se kreće između 1400(1000) do 2200 (2400) m. Obrazuje čiste ili mešovite sastojine (npr. Pinetium peucis Em. I dr.).

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Crna Gora, Metohija, Makedonija.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Endem centralnog dela Balkanskog poluotoka: Jugoslavija, Bugarska, Albanija, Grčka (samo na graničnom području sa Jugoslavijom).

PINUS PEUCE Griseb.
PINUS PEUCE Griseb.
PINUS PEUCE Griseb.

Tercijarni relikt.