PINUS PINEA L.

PINUS PINEA L.

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Pinija, pinj, pitomi bor

Ostali nazivi

Stone pine, umbrella pine,
pin pinier, pin parasol
Pinie il pino domestico
пиния, италианская сосна

Karakteristike

 • Habitus:

  Oko 15-25(-30) m visoko drvo sa promerom debla oko 60(-150) cm, karakteristične kišobranaste krošnje; deblo pravo i snažno, od grana čisto do znatne visine.

 • Kora:

  Smeđecrvena, duboko izbrazdana, ispuca na velike sivosmeđe ploče, debele 2-10 cm.

 • Korenov sistem:

  Dubok, veoma razgranat, bez žile srčanica.

 • Pupovi:

  Valjkasti, ušiljeni, svetlosmeđi, ljuske belo oivičene, resaste, nisu smolasti.

 • Listovi, iglice (četine):

  Po dve u čuperku, 10-25 cm duge i 1,5-2 mm debele, blago povijene, krute, oštrog vrha, zelenoplavičaste do svetlozelene. Opadaju treće ili četvrte godine.

 • Cvetovi:

  Jednopolni; cvasti valjkaste, žute; ženski cvetovi (šišarke) izrastu na vrhovima izbojaka.

 • Šišarke:

  Crvenkastosmeđe, 8-14 cm duge i oko 10 cm široke, sedeće, jajasto kupaste; ljuske sa izbočenom, tamnosmeđom, sjajnom, grebenastom apofizom i izrazitim pupkom. Zru krajem treće godine, nakon ispadanja semena ostaju na granama još nekoliko godina.

 • Plod i seme:

  Krupno, 15-20 mm dužine i (5-11) mm široko, okriljeno vrlo uskim i kratkim kriocem, ima tvrdu semenjaču, u osnovi smeđe, posuto crnkastim prahom, jezgre jestive, upotrebljavaju se za dobijanje jestivog ulja. Klijanci sa 10-13 kotiledona.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, heliofilna i kserofilna vrsta, vrlo osetljiva na niske temperature.

 • Vreme cvetanja:

  III, IV.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Kserotermna staništa mediteranske zone zimzelene vegetacije. Javlja se pojedinačno ili u manjim sastojinama.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Smatra se da je pinija kod nas autohtona jedino na peskovitim terenima istočnog dela ostrva Mljeta. Na mnogim mestima Primorja kultivisan.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Sredozemlje (od Portugala do Sirije).

PINUS PINEA L.
PINUS PINEA L.
PINUS PINEA L.