PINUS SILVESTRIS L.

PINUS SILVESTRIS L.

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Obični (beli) bor

Ostali nazivi

Scots pine pin silvestre
Gemeine Kiefer,
Föhre pino silvestre
Сосна обыкновенная

Karakteristike

 • Habitus:

  Do 40 m visine i s promerom debla do preko 1 m; krošnja svetlozelena, retka. Grane formiraju pršljenove, a deblo je pravo, punodrvno, vitko.

 • Kora:

  Na gornjem delu debla i na ograncima tanka, crvenkastožuta, ljušti se u tankim ljuskama, donji deo debla ima sivosmeđu, izbrazdanu, debelu koru.

 • Korenov sistem:

  Ima jaku žilu srčanicu i brojne bočne korenove.

 • Pupovi:

  Jajasto-valjkasti, zaobljeni, ljuske priljubljene sa ± slobodnim resastim vrhovima, smolasti, 6-12 mm dugi.

 • Listovi, iglice (četine):

  Stoje na kratkim izbojcima po dve u beličastom rukavcu, duge 4-6(-8) cm, i do 2 mm široke, gipke i tanke, šiljate, često blago spiralno uvijene (usukane), svetlosivozelene, ostaju na granama 2-3 godine, na višim nadmorskim visinama duže.

 • Cvetovi:

  Jednopolni; muški jajasti, sumpornožuti, do 1 cm dugi, ženski u obliku malih smeđih ili crvenih šišarica.

 • Šišarke:

  Sivosmeđe sa izraženom kratkom drškom, na kojoj vise, jajasto-kupaste, često asimetrične, 3-8 cm duge i 2-3 cm široke, apofize ravne ili piramidalno izvučene, sa grbicom na vrhu.

 • Plod i seme:

  Tamnosmeđe, 3-4 mm dugo, sa 3-4 puta dužim prozirnim kriocetom koje obuhvata seme kao kleštima i od njega se lako odvaja. Sazreva u oktobru druge godine, ispada u proleće treće godine. Klija sa 4-8 kotiledona.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, heliofilna i kserofilna vrsta. Dostiže visoku starost. Veoma varijabilna vrsta, sa brojnim geografskim rasama.

 • Vreme cvetanja:

  V, VI, prema nadmorskoj visini.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Peskovita i kamenita, suva, duboka, mineralima bogata ili siromašna zemljišta, a javlja se i na tresetištima. Obrazuje čiste ili mešovite sastojine od montanog do subalpinskog pojasa, kontinentalnih krajeva. Dopire i do 2000 m nadm. Visine.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Evropa, severna Azija.

PINUS SILVESTRIS L.
PINUS SILVESTRIS L.
PINUS SILVESTRIS L.