POPULUS ALBA L.

POPULUS ALBA L.

Familija

Salicaceae

Srpski naziv

Topola bela

Ostali nazivi

Silver-leaf Poplar
peuplier blanc
Silber-, Weiβpappel
il pioppo bianco, gatice, alberello
тополь серебристый

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno, oko 30(-40) m visoko drvo, sa prskim promerom debla do oko 2(-2,7) m.

 • Kora:

  Kod mladih stabala je glatka, sivobelkasta do zelenkasta, sa karakterističnim rđastocrvenim lenticelama, na starijim je tamnija duboko ispucana, naročito na donjem delu debla.

 • Korenov sistem:

  Jako razvijen, s dubokim i površinskim korenima.

 • Pupovi:

  Imaju nekoliko smeđih ljuski, koje su sitno belo dlakave, nisu lepljive.

 • Listovi, iglice (četine):

  Dok su mladi, i na licu i naličju su maljavi, tanki; starije lišće je dosta kožasto, na licu sjajno, tamnozeleno, na naličju je isto kao i na mladim izbojcima i pupoljcima, snežnobelo.

 • Cvetovi:

  Muški u debelim, visećim, 3-7 cm dugim resama, imaju 7-10 prašnika, čije su antere purpurnocrvene; ženske rese su duže i vitkije.

 • Plod i seme:

  Goli tobolac na izrazitoj dršci, svetlosmeđe boje, otvara se uzdužno na 2 zaklopca. Seme je oko 2 mm veliko, svetlo, dlakavo.

 • Biologija:

  Dvodomna, entomofilna, mezofilna, heliofilna (ali podnosi i zasjenu) vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  III, IV.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Ne stavlja velike zahteve u pogledu kvaliteta zemljišta, ali se najbolje razvija na svežim i bogatim zemljištima, a nalazimo je na vlažnim terenima uz obale reka i potoka, najčešće u nizinskim šumama, ali se kod nas npr. u Makedoniji, penje i do 1000 m. Lepe čiste sastojine bele topole nalaze se duž naših velikih reka, npr. uz Dunav, Tisu, Savu i dr.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Evropa do srednje i zapadne i Azije.

POPULUS ALBA L.
POPULUS ALBA L.
POPULUS ALBA L.

Varijabilna vrsta. Kod nas se susreće tip vrste (P. a. L. var. alba), kod koje su listovi terminalnih izbojaka, bez ili sa veoma slabo izraženim režnjevima, srcastog su oblika i zašiljenog vrha, na naličju bledodlakavi ili goli, listovi kratkorasta su eliptični, valovito nazubljeni, na naličju su najčešće goli ili slabo dlakavi. Kod P. a. L. var. nivea Wild. Listovi terminalnih grančica su sa 5-7 duboko usečenih režnjeva, a na naličju su gusto belo dlakavi; listovi kratkorasta su valovito nazubljeni, na naličju goli. U kulturi se često nalazi hortikulturna odlika, muškog spola, koja ima usku piramidalnu krošnju i pravo visoko deblo. To je piramidalna b.t. (var. bolleana Lauche).