POPULUS TREMULA L.

POPULUS TREMULA L.

Familija

Salicaceae

Srpski naziv

Jasika, trepetljika

Ostali nazivi

European aspen tremble
Aspe, Zittererle,
Zitterpappel
il piopo tremolo
осина

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno, do oko 30(-35) m visoko crvo, s promerom debla i do 1 m.

 • Kora:

  Glatka, oko 2 cm debela, kod starijih primeraka tamnosiva, ispucana i izbrazdana.

 • Korenov sistem:

  Plitak, površinski, ali jako razvijen.

 • Pupovi:

  Oko 5-7(-10) mm dugi, sastoje se od 3 do 4 sjajne, ± lepljive, svetlosmeđe, gole ljuske. Vršni su krupniji; cvetni pupoljci su trbušasti, debeli, nalaze se na kratkim izbojcima.

 • Listovi, iglice (četine):

  Naizmenični, u početku dlakavi, kasnije goli, veoma varijabilni, 19(-30) cm dugi i oko 13 cm široki, na vrlo dugačkoj (3-6cm) i tankoj spljoštenoj peteljci, zbog čega listovi i pri najmanjem povetarcu trepere odakle je trepetljika i dobila ime.

 • Cvetovi:

  Muški u 7-10 cm dugim, visećim, sivovunastim resama, koje posle cvetanja pocrvene; ženske mace su tamnosmeđe, viseće.

 • Plod i seme:

  Goli, mnogosemeni, sivosmeđi, uski tobolac, 2-3 mm dužine, na kratkoj peteljci. Seme je žutosmeđe, sa nežnim belim dlačicama, 0,9-1,2 mm dugo.

 • Biologija:

  Dvodomna, anemofilna, heliofilna, mezofilna, brzorastuća vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  III, IV, pre listanja.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Ne bira zemljište, ali suva i peskovita, te teška glinovita zemljišta teško podnosi. Nalazimo je od ravničarskih krajeva, na aluvijalnim prilično vlažnim zemljištima, pa sve do skeletnih zemljišta subalpinske zone, gde se javlja pojedinačno, ili u grupicama. U tom širokom rasponu nalazimo je primešanu u hrastovim, bukovim, smrčevim i drugim šumama.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Evropa, severna Azija, severna Afrika.

POPULUS TREMULA L.
POPULUS TREMULA L.
POPULUS TREMULA L.

Veoma varijabilna vrsta. Najpoznatiji su oblici: var. tremula, kod koje mladi izbojci i listovi nisu dlakavi i var. villosa Lang. Kod koje su grančice i mladi listovi s obe strane prileglo svetlo dlakavi. Prvi varijetet je više zastupljen u severnom delu areala i on ide više u planine, dok je drugi varijetet više ravničarski; oba su zastupljena u našoj zemlji. Važno je spomenuti i sivu topolu (P. x canescens Sm.), koju neki autori smatraju posebnom vrstom, a neki je smatraju hibridom između trepetljike i bele topole.