QUERCUS CERRIS L.

QUERCUS CERRIS L.

Sinonim

Quercus austriaca Wild.

Familija

Fagaceae (Bukve)

Srpski naziv

Cer

Ostali nazivi

Turkey Oak
chêne chevelu,
ch. lombard
Zerr-Eiche
il cero

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno drvo, visoko i do 30(-35) m, s dijametrom debla do preko 100 cm.

 • Kora:

  Veoma karakteristična zbog upadljivo crvenkaste boje u dnu brazdi, inače je sive boje i duboko je uzduž izbrazdana, sa retkim, uskim, poprečnim pukotinama.

 • Korenov sistem:

  Jako razvijen, s centralnim korenom.

 • Pupovi:

  Do 2 cm dugi, dlakavi, u osnovi opkoljeni brojnim, končasto-linearnim, do 2 cm dugim, krutim zaliscima, ljuske sitno dlakave.

 • Listovi, iglice (četine):

  Na dlakavoj, 5-25 mm, dugoj peteljci; plojka duga 5-15 cm i do 9 cm široka, oblikom veoma polimorfna, kožasta, na licu tamnozelena, pomalo rapava, gola ili posuta sitnim zvezdastim dlačicama, na naličju pepeljasta ili žućkasta.

 • Cvetovi:

  Jednopolni; muški sakupljeni u rastresite cvasti na tankoj osovini, dugoj 4-11 cm; ženski na zajedničkoj dlakavoj peteljci.

 • Kupula:
  Poluloptasta, do 2 cm visoka i 1-2(-3) cm široka sa brojnim pepeljastodlakavim, do 1 cm dugim , stipulama, koje su končasto linearne, šiljaste (kupula podseća na šubaru).
 • Plod i seme:

  Žir je pojedinačan ili po 2-4(-7) zajedno, sedeći ili na dršci dugoj do 3 cm, 2-4(-5) cm dug, do 2,5 cm debeo, u septembru ili oktobru.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, kserotermna i heliofilna vrsta. Ima dobru izdanačku snagu. Doživi starost do 300 godina.

 • Vreme cvetanja:

  IV, V, (-VI), paralelno sa listanjem (nešto kasnije od lužnjaka).

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Na krečnjaku ili silikatu, pretežno na dubljim, slabo kiselim zemljištima, najčešće u brdskom pojasu, u zoni listopadnih kserotermnih i mezotermnih šuma. Učestvuje u izgradnji različitih šumskih zajednica, a posebno učešće i značaj ima u klimatogenoj zajednici sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris Rudski) u istočnim krajevima naše zemlje.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Južna i jugoistočna  Evropa, Mala Azija, Sirija.

QUERCUS CERRIS L.
QUERCUS CERRIS L.
QUERCUS CERRIS L.

Varijabilna vrsta, opisano nekoliko nižih sistematskih kategorija. U hercegovini je zabeležen hibrid makedonskog hrasta (Q. trojana Webb.) sa cerom, u nauci poznat pod imenom Q. x schneideri Vierh.