QUERCUS COCCIFERA L.

QUERCUS COCCIFERA L.

Familija

Fagaceae (Bukve)

Srpski naziv

Prnar, komorovac

Ostali nazivi

Oštrikar
Kermes Oak
chêne kermès
Kermes-, Stech-Eiche
quercia spinosa

Karakteristike

 • Habitus:

  Javlja se kao nizak, gust, nepravilno razgranat grm, ređe kao manje drvo, koje izraste do 10 m visoko i često s promerom debla do 30 (ređe i do 50) cm.

 • Kora:

  Do oko 2 cm debljine, siva, plitko i gusto ispucana u ljuske tamne boje.

 • Korenov sistem:

  Sa jako razvijenim centralnim korenom i brojnim bočnim korenima.

 • Pupovi:

  Sitni, smeđe boje, bez zalistaka.

 • Listovi, iglice (četine):

  Zimzeleni, kožasti, kruti, u mladosti dlakavi, kasnije goli, (1)2-5 cm, dugi i (0,5)1-2,5(-3) cm široki, na licu sjajnozeleni na naličju bledozeleni, na peteljci dugoj 3-4 mm; ostaju na granama 2-3 godine.

 • Cvetovi:

  Muški u 2-4 cm dugim, dlakavim resama; ženski su po 1 ili po 2 zajedno.

 • Kupula:
  Duboka, debela, odrvenela, pokrivena tvrdim, bodljastim, dole i gore ili ustranu povijenim stipulama, gotovo sedeća, ili je na kratkoj dršci.
 • Plod i seme:

  Žir je većim delom u kupuli, do 3 cm dug i do 1,5 cm širok. Zri: VIII, IX, druge godine.

 • Biologija:

  Jednodoumna, anemofilna, heliofilna, kserotermna vrsta. Ima jaku izdanačku snagu.

 • Vreme cvetanja:

  IV, V.

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Kod nas je zastupljen u nekim krajevima Primorja, u makiji zajedno sa česvinom (Q. ileks)L.) .Tu je on karakteristična vrsta zajednice Orno – Cocciferetum Horvatić, koja je zastupljena u široj okolini Orebića na Pelješcu i oko Ulcinja. U južnim delovima Makedonije izgrađuje, gustu i teško prohodnu zajednicu (as. Coccifero-Carpinetum orientalis) tipa pseudomakije zajedno sa kukrikom (Carpinus orientalis  Mill.), zelenikom (Phillyrea media L.), primorskom smrdljikom (Pistacia terebinthus L.), grozdastim rujem (Rhus coriaria L.), fojom (Juniperus excelsa M.B.), šmrikom (Juniperus oxycedrus L.), šimširom (Buxus sempervirens L.) i dr. Pretežno naseljava siromašna, krečnjačka zemljišta, penjući se u visinu do 400 m, retko do 600, a pojedinačno i u grupama i do 800 m.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Hrvatska, Crna Gora, Makedonija.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Južna Evropa, Mala Azija, severna Afrika, Sirija, Palestina.

QUERCUS COCCIFERA L.
QUERCUS COCCIFERA L.
QUERCUS COCCIFERA L.

Prema obliku i veličini lisne plojke, obliku i veličini kupule i žira, opisano je nekoliko infraspecijskih oblika.