Budućnost organske proizvodnje

Na parcelama koje se dugo nisu koristile u poljoprivredne svrhe, ili na tek razoranim livadama, postoji mogućnost da se bez posebne pripreme zasnuju se male plantaže.
     
Gajenje lekovitog i aromatičnog bilja ima dugu tradiciju u Vojvodini, dok je u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji više razvijeno sakupljanje. Po mišljenju stručnjaka, to nije dovoljno i proizvodnju treba proširiti, posebno u brdsko-planinskim krajevima. Naime, lincura, brđanka i druge ekonomski značajne vrste zahtevaju upravo takve ekološke uslove.

  • Last update: 30 septembar 2012
  • 3282