Gajenje borovnice

Borovnica je po mnogo čemu specifična biljka. Pripada grupi jagodastih voćaka i veoma je značajna i korisna sa aspekta hranljivosti i lekovitih svojstava ploda. Vrlo malo je iskorišcena u odnosu na mogućnosti koje pruža.
Borovnica je dugovečna biljka i njena eksploatacija traje od 20 pa do 50 godina i više.

  • Last update: 07 septembar 2012
  • 1941