Gajenje visokožbunaste borovnice

Visokožbunasta američka borovnica potiče iz SAD. U divljem stanju se prostire u istočnom
delu SAD-a (od Floride na jugu do Mičigena na severu). Dostiže visinu od 3 4,5 m, a najbolje
uspeva na vlažnim staništima i većoj nadmorskoj visini. Zbog specifičnosti korenovog
sistema, veoma je osetljiva na sušu.

  • Last update: 07 septembar 2012
  • 1784