Voćnjak u jesen

vocnjak-u-jesen

Oktobar je mesec kada se završava berba voća i opada lišće.Kod same berbe voća trebe voditi računa ne samo o zdravim nego i o crvljivim i trulim plodovima.Truli plodovi predstavljaju leglo zaraze ne samo za plodove, nego i za same grane, izbojke i cvet.

Crvljivi plodovi koju koji nastaju kao posledica ubušivanja smotavca, takođe treba da budu odstranjeni iz voćnjaka da ne bi prezimele larve ovih opasnih štetočina u voćnjaku. Na golim granama se najbolje mogu videti i bledo sivi zapredci koje naprave gusenice leptira. Gusenice leptira zaprede dve ili više grančice po nekoliko listova i načine dosta veliki zapredak.Na ove zapredke moramo naročito paziti, jer iz njih u proleće izlaze gusenice, koje su u mogućnosti celo drvo da obrste.Zato treba makazama odstraniti ova gusenična gnezda. Na drveću trešanja, jabuka i krušaka treba postaviti lepljive prstenove, jer se javljaju leptiri velikog i malog mrazovca.Ženke ovog leptira imaju zakržljala krila i "hodaju" po stablu u nameri, da na vršnim granama odlože jaja.Ti prstenovi moraju ostati preko cele zime.


U Novembru nastaviti sa čišćenjem voćaka od lišaja, mahovina i suvih grana.Pregledati da na stablima nemaju jajna gnezda gubara, a na granama, rašljama grana, i pod korom debljih grana da nema prezimljujućih jaja štitastih, krvavih, kalifornijskih i lisnih vaši, crvenog pauka i dr. Ako vreme ne dozvoli u jesen, onda rano s proleća obavezno upotrebiti mineralna ulja u jačim koncentracijama, kako bi smanjili brojnost populacija ovih opasnih štetočina.

Za jesenje prskanje voćaka upotrebljavaju se BAKARNI PREPARATI , koji služe za sprečavanje plamenjače na šljivama, fuzikladijuma kod jabuka i krušaka, sušenje i šupljikavost lišća kod bresaka, šljiva, jabuka, trešanja, kovrdžavost lista kod bresaka i Monilije kod raznog voća. Ukoliko nismo u mogućnosti ograditi ceo mladi voćnjak , onda bi bilo dobro stabla mladih voćaka omotati papirnatim džakovima pa ih heftalicom spojiti , ili koristiti plastičnu mrežicu , da ih na taj način sačuvamo od zečeva i divljči.

Autor: dipl.ing. Jasmina Jocković

Podeli