Uputstvo i objašnjenje o korišćenju semena za organsku proizvodnju

Prema Pravilniku o metodama organske biljne proizvodnje i o sakupljanju divljih biljnih i životinjskih vrsta iz prirodnih staništa metodom organske proizvodnje, u sertifikovanoj
organskoj proizvodnji potrebno je koristiti sertifikovano seme i sadni materijal, proizvedeno po istom principu. Ako semena, rasada i sadnog materijala proizvedenog metodama organske proizvodnje nema dostupnog na tržištu, MPŠV odobrava upotrebu u organskoj proizvodnji sortnog semena, rasada i sadnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, pod uslovom da ovakvo seme ili sadni materijal nije tertian pesticidima. Tretirana semena se mogu prepoznati po (najčešće) crvenoj boji zaštitnog sredstva kojim su tretirana.


Da bi se dobilo odobrenje MPŠV za korišćenje netretiranog semena iz konvencionalneproizvodnje, pre setve odnosno sadnje, potrebno je pripremiti sledeću dokumentaciju
i dostaviti je ministarstvu:

- popunjen obrazac za svaku planiranu biljnu proizvodnju (obrazac se može preuzeti na
sajtu MPŠV)
- originalnu deklaraciju o kvalitetu reprodukcionog materijala (sa računom i otpremnicom)
- fotokopiju deklaracije o kvalitetu sa ambalaže predmetnog reprodukcionog materijala
- izveštaj ovlašćene laboratorije da reprodukcioni materijal nije tretiran

Proizvoðači koji su u periodu konverzije ne moraju da traže odobrenje MPŠV za korišćenje netretiranog konvencionalnog semena. Za njih je to olakšavajuća okolnost i
mogućnost da smanje troškove (takvo seme je jeftinije). To je posebno bitno u prvoj godini konverzije kada je finalni proizvod bez sertifikata i ne može se prodati po većoj ceni u odnosu na isti proizvod iz konvencionalne prozvodnje.

Da bi se ostvarili podsticaji od MPŠV potrebno je da sorte koje koriste budu na Sortnoj listi. Semena švercovana iz inostranstva najčešće nisu na sortnoj listi MPŠV Srbije, pa bi to bilo potrebno proveriti pre nabavke semena. Pored toga, seme koje nije sertifikovano od strane domaćih sertifikacionih kuća nema sertifikat za Srbiju pa se može doći u situaciju da se nehotično krši Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima sa pratećim pravilnicima.

Ovo može uzrokovati da proizvođači umesto očekivanog podsticaja države, dobiju nalog
za plaćanje kazne ili da ostanu bez sertifikata u slučaju strogog tumačenja zakona.

Ovo ograničenje koje se tiče inostranog semena i sadnog materijala ima smisla jer se na taj način daje prednost sortama koje su prilagođene agroekološkim uslovima Srbije, što je u skladu sa osnovnim principima organske poljoprivrede (očuvanje biodiverziteta, lokalnih genotipova i sl.).

Autor: Dipl. Inž. Milan Ugrinović, Institut zapovrtarstvo, Smederevska Palanka
Izvor: Serbia Organica

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584