Šta dobijate organskom proizvodnjom?

sta-dobijate-organskom-proizvodnjom-01

Organska proizvodnja pruža mnogo, kako vašoj porodici, tako i široj životnoj sredini.

Zdrava ishrana

Organski proizvodi nikad ne mogu biti garantovano bez ikakvih pesticida - naš svet je suviše zagađen da bi bilo ko mogao to da tvrdi - ali oni se gaje bez oslanjanja na arsenal pesticida koji se koristi u klasičnom gajenju. Na Zapadu je registrovano malo slučajeva trovanja pesticidima, ali mi zapravo nemamo pojma o kumulativnim, hroničnim dejstvima koktela niskih koncentracija pesticida koje smo svi uneli u organizam konzumiranjem konvencionalno proizvedene hrane.


Riziku su naročito izložene bebe i mala deca, zbog male telesne težine. Pesticidi su pronađeni čak i u majči nom mleku. Gajenjem sopstvenog, organskog voća, povrća i začinskih biljaka, bićete sigurni da je hrana koju jedete vi i vaša porodica maksimalno zdrava i sveža. Moći ćete i da uživate u znatno širem spektru namirnica nego kad ih kupujete u prodavnicama. Pored toga, istraživanja pokazuju i da organski proizvedena hrana ima veću hranljivu vrednost u pogledu ključnih sastojaka kao što je vitamin C.

sta-dobijate-organskom-proizvodnjom-02

Tragovi pesticida, međutim, ne nalaze se samo u hrani. Sečeno cveće, često uvezeno iz zemalja u kojima upotreba pesticida nije strogo kontrolisana, ponekad je prskano supstancama koje su u drugim zemljama zabranjene - zato ima smisla da sami gajite cveće.

Zdrava bašta

Primenom organskog baštovanstva moći ćete potpuno da izbegnete korišćenje pesticida. Vi, vaša deca, i životinjski svet koji posećuje vašu baštu, moći ćete bezbedno da uživate u njoj.

Zdrav životinjski svet

Životinje su neizbežno žrtve - kako u broju, tako i spektru vrsta - ubrzane degradacije životne sredine. Alarmantna je činjenica da su nekad uobičajene vrste ptica, kao što je plava ptica danas, malobrojnije nego pre 50 godina. Bezbrojne manje poznate vrste opstaju s neizvesnom sudbinom.

Nije nikakvo iznenađenje da životinjski svet napreduje na organskim farmama i u baštama, a činjenica da sve više zemljoradnika i baštovana odbacuje upotrebu hemikalija budi nadu da će se trend stalnog smanjivanja životinjskog sveta obrnuti.

Naučne studije pokazuju da na organskim farmama postoji veća brojnost i raznovrsnost divljih životinja nego na većini konvencionalnih farmi. Uprkos relativno maloj površini bašta u odnosu na farme, one su ipak značajne. Organska bašta, ma koliko skromne površine, može da privuče obilje raznovrsnih životinja. U stvari, jedno od većih zadovoljstava koje pruža organska proizvodnja jeste uživanje u pticama, leptirima i drugim malim stvorenjima koja dele baštu s vama. Različitost stvara ravnotežu, pa su štetočine manji problem tamo gde buja životinjski svet.

Zdrava životna sredina

Zagađenje životne sredine sve češći je faktor savremenog života. Deponije smeća i postrojenja za njegovo spaljivanje, koja su izgrađena da bismo se oslobodili večno narastajućih brda smeća, nisu baš prijatno okruženje. Organsko baštovanstvo podstiče višekratno korišćenje i recikliranje svega što se često baca ili spaljuje i time pomaže smanjivanje brda smeća.

Gotovo da je nemoguće proceniti štetu koju su metodi intenzivne poljoprivrede na neli životnoj sredini u proteklih pola veka. U velikoj meri uništeni su dragoceni elementi pejzaža kao što su žive ograde, livade pokrivene poljskim cvećem i močvare.

Pre terana upotreba mineralnih đubriva zagadila je jezera i reke, u mnogim slučajevima gušeći ih gotovo potpuno podsticanjem nenormalnog rasta algi i vodenog korova. Pesticidi su svuda u životnoj sredini: na kopnu, u moru, čak i na Severnom i Južnom polu, gde se nagomilavaju u telima životinja kao što su foke, pingvini i polarni medvedi.

Organska zemljoradnja i baštovanstvo, koji se ne oslanjaju na aditive, izazivaju veoma mala zagađenja. Oni čuvaju i pospešuju elemente pejzaža koji su staništa divljih životinja, što je od ključnog značaja za suzbijanje štetočina. Nije nikakvo čudo što naučna istraživanja iznova ocenjuju organsko gajenje kao najodrživiji metod koji postoji.

Zdrav ”džep”

Neuočljivi troškovi konvencionalne zemljoradnje su ogromni. Samo u Velikoj Britaniji, godišnji trošak prečišćavanja pijaće vode da bi se sadržaj pesticida sveo na ”prihvatljiv nivo”, kreće se oko 170 miliona dolara. Uklanjanje nitrata košta dodatnih 22 miliona. Ti troškovi još su veći u SAD, naravno, a plaćaju ih potrošači, direktno iz svog džepa.

Metodi organskog baštovanstva mogu da smanje cenu koju ljudi plaćaju. Pravljenje komposta i komposta od lišća, na primer, može da eliminiše potrebu za kupovinom dodataka za obogaćivanje zemlje i mineralnih đubriva, a značajne sume nov ca mogu se uštedeti proizvodnjom sopstvenih organskih proizvoda.

Zdrava budućnost

Pomisao da našu planetu nismo nasledili od predaka, nego smo je pozajmili od potomaka, obavezuje sve nas. Organski metodi pomažu nam da ostvarimo tu filozofiju u praksi.

sta-dobijate-organskom-proizvodnjom-03

Širom sveta, sve su veći pritisci da se intenzivira proizvodnja hrane, što povećava
zavisnost od primene hemijskih aditiva, a sve se više smanjuje spektar biljnih vrsta i njihovih sorti koje mogu da reaguju na te aditive. Poslednja manifestacija tog trenda, ona koja najviše zabrinjava, jeste genetska modifikacija, koja predstavlja antitezu organskog gajenja. Takav razvoj poriče lokalno znanje, tradicionalnu stručnost, održivost, raznovrsnost i ravnomernu raspoređenost moći i kontrole. Predstavnici industrijske proizvodnje hrane mogu da kažu da je njihov način jedini koji može da nahrani ceo svet, ali mnogi se neće složiti sa tim. Organski pokret nudi zdrav, održiv, alternativni pogled na budućnost.

Prednosti i koristi

Organski metodi mogu da se primene na celu baštu, ne samo na jestive biljke; suštinu čini ishrana zemljišta. Recikliranje doprinosi smanjenju nepotrebnog otpada, a mogu da se iskoriste i prirodni ciklusi: ako gajite biljke koje privlače divlje životinje, one će zauzvrat, pomoći u suzbijanju štetočina.

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584