Naklijavanje krompira

naklijavanje-krompira

Ukoliko se krompir proizvodi za svežu ranu potrošnju odabiraju se rane sorte koje imaju kratku vegetaciju, brz porast i brzo obrazuju pokožicu. Proizvođači ranog krompira nastoje da naklijavanjem krompira i sadnjom u ranim rokovima upotrebljavajući agrotekstilne folije, smanje dužinu vegetacionog perioda i tržištu ponude rani krompir u vreme kada mogu ostvariti najveći profit.

Za ranu proizvodnju, preporučuje se sadnja naklijalog semena sa razvijenim klicama od 1-2 cm.


Okca bi trebalo da budu otvorena i klice bi trebalo da budu vidljive, obojene zeleno-žuto ili dr.(sortna osobina).Ukoliko se obavi sadnja krtola sa nedovoljno razvijenim okcima , krompir će previše sporo nicati i stabljike su tada lako podložne napadu mikro-organizama. Naklijavanje omogućava, rano, ujednačno nicanje, ujednačen usev i rano obrazovanje krtola. Brz razvoj biljke ostvaruje prednost u odnosu na pojavu bolesti (Rhizoctonia) i korova što sveukupno rezultuje umanjenjem efekata suše i visokim prinosima.

Naklijavanje takođe obezbeđuje rast velikog broja stabljika semena krompira što obezbeđuje veću upotrebnu vrednost semena. Da bi smo bili sigurni da su prednosti naklijavanja semena iskorišćene u potpunosti, proces naklijavanja mora biti usaglašen sa klimatskim uslovima i vremenom sadnje. Seme bi trebalo da bude naklijalo na odgovarajući način kako bi klice bile snažne i jake u vreme sadnje.

Odmah nakon vađenja krompira, krtole ulaze u fazu mirovanja. Dužina ovog perioda varira od sorte do sorte i zavisi od uslova gajenja, zrelosti i oštećenja samih krtola. Drugi važan faktor su uslovi skladištenja: temperatura, relativna vlažnost i svetlost. Nakon stanja dormantnosti, pojavljuju se vršne klice (apikalna dominantnost). Faza klijanja je znak fiziološkog stanja krtole. Pojava vršne klice je prelazno fiziološko stanje od dormantnosti(mirovanja) do punog klijanja. U ovoj fazi klijanje ostalih okaca je suzbijeno. Nakon izvesnog vremena obrazuju se klice iz ostalih okaca. One će usloviti pojavu izdanaka a sama krtola i dalje ostaje čvrsta. Dugi, tanki izdanci i meka krtola karakterišu krajnji fiziološki stadijum – fazu starenja. Kada je krtola u ovom stadijumu, ona više nije pogodna semensku proizvodnju.

Ukoliko su krtole tokom perioda skladištenja, formirale vršnu klicu ona se mora ukloniti da bi omogućila krtoli da produkuje još izdanaka. Sa naklijavanjem semena otpočinje se 4 nedelje pre sadnje.

Proces naklijavanja počinje odlaganjem semena krompira u plitke drvene ili plastične gajbe. One se slažu jedna na drugu kako bi se krtolama osigurao dobar protok vazduha i svetlosti(u periodu kaljenja). Pored gajbi za naklijavanje se mogu se upotrebljavati i viseće vreće. Radi prekidanja perioda mirovanja, krtole se izlažu temperaturnom šoku. Period izlaganja povišenim temperaturama zavisi od zrelosti semena, vremena setve, sorte, uslova uskladištenja i željenog broja stabljika. Temperatura se povećava na 18-20 oC u koracima od 1-2 oC dnevno, u periodu od dve nedelje. Ovaj deo procesa naklijavanja se obavlja u mraku.

Potrebno je održavati konstantnu temperaturu i dobru ventilaciju tokom klijanja dok se ne formiraju klice od nekoliko mm do pola santimetra. Ovaj stadijum karakteriše visoka osetljivost klice na mehanička oštećenja. Kao rezultat naklijavanja, krtole imaju velik broj klica koje su veoma slabe i podložne lomljenju.

Da bi se sadnja obavila uspešno mora se osigurati da ne dođe do gubitka klice prilikom manipulacije sadnim materijalom tokom sadnje ili propadanja klice u zemljištu. Ovako naklijale krtole se podvrgavaju procesu „kaljenja“.

Postupak kaljenja se provodi tako što se naklijale krtole odlažu u svetloj, dobro ventilisanoj prostoriji pri teperaturi oko 10 oC dve nedelje. Snižavanje temperature i izlaganje svetlosti (prirodna ili veštačka) će usporiti rast klica dok se razvoj krtola nastavlja. Ovo će inicirati razvoj listova stolona i korena i formiranje hlorofila. Klijanci će nakon “kaljenja“ ostati relativno kratki (1-2cm) i čvrsti.

Proces kaljenja krompira može se obavljati i na otvorenom. Ukoliko temperature vazduha budu niže od optimalnih za ovaj stadijum, koriste se razne vrste folija kako bi se krtole u holandezima zaštitile od mrazeva.

Autor: Nenad Nešović

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584