Proizvodnja maline - Nega

Lokacija i prored saksija.

uzgoj-maline-03

Tokom prve sezone, biljke se mogu presaditi u saksije i ostaviti da rastu na otvorenom. Primena hemijskih sredstva za zaštitu od bolesti i štetočina je lakša na otvorenom, nego u plastenicima. Saksije sa biljkama treba da budu u potpunosti izložene sunčevoj svetlosti, zaštićene od vetra na podlozi sa prostirkom protiv korova i instaliranim sistemom za navodnjavanje "kap po kap". Kako bi se biljke izložile sunčevoj svetlosti, postavite redove saksija u pravcu sever – jug.

Ako je moguće, postavite saksije u blizini staklenika, kako ih ne biste prenosili daleko kada dođe vreme da ih preselite u staklenik. Ovim se smanjuje mogućnost oštećenja biljaka, a i manje će vas boleti leđa. Lokacija treba da bude daleko od izvora štetočina i bolesti kao što su obližnji zasadi jabuke, žbunje i zakorovljena mesta, odakle se seme korova može raširiti po saksijama. Ostavite dovoljno prostora između redova da bi i donji delovi biljaka imali dovoljno sunca, otprilike 2,5 do 3 metara. Ako su izdanci preblizu jedni drugima, niži pupoljci neće proizvesti bočne rodne grančice kada se unesu u staklenik.

Sa obirom da izdanci u prvoj godini rastu na otvorenom, potrebno je postaviti potporne kolčeve kako bi se izdanci održavali uspravno tokom vetrovitog vremena. Ovo ćete postići relativno jednostavno ako strateški pobodete kolčeve u nizu i između njih razapnete konopce za potporu stabljika. Plastični držači za paradajz se takođe mogu koristiti za pričvršćivanjeizdanaka za kolčeve.

Kontrola bolesti i štetočina

Tokom prve godine na otvorenom prostoru (ili u visokim tunelima), problemi sa štetočinama i bolestima bi trebalo da budu minimalni, ali je potrebno vršiti nedeljnu kontrolu. Posebno treba obratiti pažnju na pojavu malinine bube, malininog cvetojeda i larvi malinine muve galice. Feromonski raspršivači za mogu značajno poremetiti parenje malinine bube i smanjiti polaganje jaja u cvetove i mlade plodove. Ostale štetočine na koje treba obratiti pažnju su crvena pauk grinja, lisna vaš, malinin prstenar, malinin staklokrilac i malinin korebus.

Ove i druge štetočine su detaljnije opisane u odeljku koji se bavi insektima i bolestima. Detaljan opis životnog ciklusa štetočina možete pronaći u priručniku Bramble Production Guide (Pritts & Handley, 1989). Konvencionalne mere zaštite od štetočina i bolesti se mogu koristiti kada su biljke na otvorenom. Kontrolišite saksije svake nedelje i uklonjajte korov koji je eventualno počeo da raste. Korovske biljke koji rastu u saksijama će predstavljati konkurenciju malini, jer joj uzimaju vodu i rastvorene hranljive materije, a takođe privlače bolesti i štetočine.

Saksije treba postaviti na veće rastojanje od drvenastih biljaka koje mogu biti domaćini crnoj lozovoj pipi, čije larve mogu ući u staklenik sa zemljom u saksijama

Navodnjavanje i đubrenje

Saksije treba pažljivo nadzirati da se biljke ne bi osušile tokom sunčanih, toplih letnjih meseci. Nedavno zasađene ili presađene sadnice maline su veoma osetljive na nedostatak vlage. Tokom toplih, sunčanih i/ili vetrovitih dana saksije treba zalivati više puta tokom dana. Dok su biljke napolju treba ih đubriti najmanje jednom nedeljno – ili vodorastvorljivim đubrivima koja sadrže 100 ppm N ili kroz sistem za navodnjavanje. Rastvor đubriva se može ubacivati injektorom koji je povezan sa sistemom za navodnjavanje ili korišćenjem sifona koji se može nabaviti u većini rasadnika.

Nega tokom kraja vegetacije

Početkom jeseni smanjite količinu vode i đubriva da bi ste usporili bujanje novih listova koji su osetljivi na hladne vremenske prilike. Saksije nije potrebno mnogo zalivati, ali se te sme dozvoliti potpuno sušenje zemlje u njima u vreme kada temperature u jesen počnu da se spuštaju. U oktobru, tokom i posle opadanja lišća, saksije treba približiti jedne drugima i okružiti ih balama slame kako bi se zaštitile od niskih temeperatura. Koren je osetljiviji na niske temperature nego stabljika; temperature ispod -6°C u dužem periodu mogu dovesti do smrzavanja korena a zatim i nekih stabljika u saksijama postavljenim direktno na zemlju. Sve saksije preselite u staklenik krajem decembra ili ranije ako se prognoziraju temperature ispod -6°C u trajanju dužem od nekoliko sati.

U tom slučaju, biljke prebacite u nezagrejan staklenik ili zgradu do kraja decembra kako bi se omogućilo biljkama da prođu kroz period mirovanja neophodan za normalno stupanje u period aktivnog života.

Period mirovanja i potrebe za niskim temperaturama

uzgoj-maline-04

Biljke sorte Tulameen zahtevaju period mirovanja od oko 800 sati na temperaturama između -2°C i 5°C. Ako biljka ne prođe kroz ovaj neaktivni period zimskog odmora, na izdancima neće izbiti pupoljci, ili će samo nekoliko gornjih bočnih rodnih grančica izrasti i dati plodove. Da bi se obezbedio dovoljan broj sati niske temperature za odvijanje zimskog odmora, biljke treba preseliti u hladnjaču (u kojoj nema drugog voća koje može proizvesti gas etilen) na 8 nedelja pre preseljenja u zagrejane staklenike. Ako se oslanja na prirodnu hladnoću, a jesenje temperature budu blage, može da se desi da period mirovanja ne nastupi kada proizvođaču to odgovara.

Pupoljci na debljim izdancima, kao i oni na donjim delovima izdanaka, takođe zahtevaju duži period hlađenja (1000 sati) u odnosu na pupoljke na tanjim izdancima ili na njihovim vrhovima. Ako je staklenik prazan, saksije se mogu prebaciti direktno u staklenik i pre završetka perioda zimskog mirovanja, ukoliko se temperatura u stakleniku može održavati ispod 5°C. Čak i tokom hladnih sunčanih dana u jesen, temperatura u stakleniku se veoma brzo može podići na znatno iznad 5°C što je škodljivo za obavezni period niskih temperatura koji je izdancima neophodan.

Neophodno je pažljivo praćenje temperature u stakleniku u ovom periodu i otvaranje ventilacionih otvora, vrata ili korišćenje ventilatora kako bi se osigurala temperatura ispod 5°C na duži period tokom sunčanih jesenjih dana. Kao alternativu, saksije sa biljkama možete preseliti u hladnjaču tokom druge polovine leta da bi se zadovoljila njihova potreba za hladnoćom i završio period vegetacije ranije nego što bi bilo u prirodnim uslovima. Biljke sa neopalim lišćem je moguće prebaciti u hladnjače još početkom avgusta, odakle ćete ih, nakon perioda mirovanja na niskim temperaturama u hladnjači, preseliti u zagrejani staklenik. U stakleniku će na jednogodišnjim izdancima izbiti pupoljci, razviti se bočne rodne grančice, doći do cvetanja i plodonošenja.

Prebacivanje saksija sa biljkama u hladnjaču i staklenik je veoma naporna operacija, pa je potrebno smisliti najefi kasniji način transporta. Neki proizvođači su napravili jednostavne potporne sisteme na paletama i koriste viljuškar za premeštanje nekoliko sadnica odjednom.

Uslovi za gajenje maline u stakleniku

Pošto se završi period zimskog mirovanja sa neophodnim niskim temperaturama - obično oko polovine ili do kraja decembra na severoistoku Severne Amerike i krajem januara u regionu Srednjeg Atlantika - biljke se mogu preseliti u staklenik. Početne temperature u stakleniku treba održavati na nivou od 10°C tokom noći i iznad 18°C tokom dana. Da bi se postigla uspešna proizvodnja malina u staklenicima nije potrebno dodatno osvetljenje. Međutim, ako osvetljenje već postoji u staklenicima, ono će ubrzati berbu za nekoliko nedelja i može povećati prinos za 20-30%. Dodatno osvetljenje je i dodatan trošak za sistem, koji može da premaši prihode od povećanog prinosa.

Korist i troškovi dodatnog osvetljenja će zavisiti od klimatskih i vremenskih uslova kao što su broj sunčanih sati i prosečne temperature. Sigurno nije ekonomično postaviti svetla samo za proizvodnju malina. Malina je vrsta koja podnosi manju osvetljenost u odnosu na većinu poljoprivrednih vrsta koje se gaje u staklencima. Malina takođe uspevaja u hladnijem okruženju u odnosu na većinu vrsta koji se gaje u staklenicima pošto je optimalna temperatura za fotosintezu maline približno 22°C. Kada se biljke prebace u staklenik, izdanci se postavljaju na rastojanju od 1,7 do 1,8 metara između redova (bliže za dvorodne sorte), postavljaju im se nasloni i zalivaju se sa 100 ppm N đubrivnog rastvora. Kratki ili polomljeni izdanci se uklanjaju.

Za plodonošenje se ostavljaju tri do četiri stabljike po saksiji. Stabljke se oslanjaju na naslon u obliku slova I ili T ili ih treba na neki drugi način treba držati u uspravnom položaju. Važno je da su bočne rodne grančice koje donose rod dobro poduprte i da je sprečeno njihovo očenjivanje. Za razliku od pobadanja kočića u saksije i vezivanjem svake stabljike za njih, neki proizvođači se radije odlučuju da stabljike drže u uspravnom
položaju tako što PVC kanap nežno obaviju oko stabljike (bez prejakog zatezanja) a drugi kraj kanapa pričvršćuju za konstrukciju iznad biljaka. Ovo je prilika kada sami proizvođači mogu izraziti individualnu snalažljivost pri manipulisanju sa izdancima.

Razdvajanje i postavljanje izdanaka u V položaj nije efi kasan način korišćenja prostora u stakleniku, iako ima svoju vrednost na otvorenom gde prostor nije tako dragocen. Pošto su biljke provele jednu nedelju u stakleniku, nanošenje fi nog hortikulturnog ulja pre izbijanja pupoljka može smanjiti rano pojavljivanje grinja (pregljeva). Postavljanjem jefi tinih podnih ventilatora može se uspostaviti dobra cirkulacija vazduha oko biljaka kako bi se smanjila vlažnost vazduha koja se zadržava na pojedinim mestima i omogućava razvoj bolesti. Relativnu vlažnost (RV) treba održavati na nivou od 65-75%. Relativna vlažnost vazduha ispod 65% podstiče nastajanje grinja kao i loše oprašivanje, a RV veća od 90% će podstaći sivu trulež plodova i loše oprašivanje.

Sa punim listanjem izdanaka, temperature u stakleniku treba održavati između 13°C noću, i 21°C tokom dana. Ubrizgavanje ugljen dioksida (1000 ppm) ujutru pre ventilacije može povećati prinose do 10%, ali je teško zadržati gas u stakleniku pošto većina staklenika nisu dobro hermetički zatvoreni. Treba izračunati da li dodatni prinos opravdava troškove gasa i preduzetih mera za hermetičko zatvaranje staklenika. Izgradnja nalona i postupci sa izdancimaPošto tokom obrazovanja i razvoja plodova, rodne bočne grančice otežavaju i savijaju se, neophodan je naslon za izdanke.

Prekraćivanje i vezivanje rodnih izdanaka utiče na rast izdanaka, kvalitet plodova, broj i masu, rastvorljive suve materije (šećere), osetljivost na bolesti, lakoću berbe i hemijske zaštite. Malina dobro reaguje na rezidbu (prekraćivanje izdanaka) i vezivanjeizdanaka, ali ove mere su dosta skupe i iziskuje puno vremena. Proizvođači moraju pažljivo sami odabrati način rezidbe i vezivanja i oslanjanja izdanaka na različitim sistemima naslona.

Opcija #1  Jednostruka plastična žica je poželjan materijal za izradu sistema za oslanjanje. Čvrsta je kao metalna žica ali je mnogo lakša i jednostavnija za rukovanje. Jeftini uređaji drže žicu zategnutu na stubovima, a omogućava ponovno vezivanje ukoliko se žica slučajno prekine. Potporni stubovi i zatege treba da budu napravljeni od uobičajenih materijala. "I" potpora je napravljena od drvenih ili metalnih stubova u obliku latiničnog slova "I", približne dužine 2,1 metar sa ukrštenim krakovima dužine od 1 metra. Na kraju krakova se nalaze rupe za zavrtanj ili neki drugi čvrsti držač plastične žice ili užeta. Žica se razapinje od stuba do stuba i zateže da bi držala izdanke u uspravnom položaju.

Opcija #2 Gore je pomenuto da neki proizvođači koriste jaku uzicu ili kaiš koji pažljivo obmotavaju oko izdanka i vezuju je za gredu ili stub koji je iznad biljaka, kako bi se uzdanci održavali u uspravnom položaju. Ovaj metod smanjuje potrebu za kolčevima za držanje stabljika u uspravnom položaju. Inače bi se pojedinačni kolčevi ili slični podupirači morali postaviti u saksije za svaki izdanak posebno i izdanci pričvrstiti za njih. Ukoliko se postavljaju pojedinačne potporne uzice ili kaiševi nisu potrebni kolčevi za svaki izdanak, a time ni manipulativan rad sa njima pri unošenju i iznošenju saksija u staklenik.

Napomena: Tekst je preuzet iz dokumenta-vodiča za invesitore "Priručnik za proizvodnju maline u staklenicima", čiji su autori Kurt Koester i Marvin Prits.

Projekat je realizovan uz podršku "USAID Projekat za razvoj konkurentnosti Srbije".

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584