Proizvodnja maline - Tretman

Obrada novih jednogodišnjih izdanaka

uzgoj-maline-07

Tokom berbe novi jednogodišnji izdanci će izbijati iz korenovog sistema. Ovi jednogodišnji izdanci mogu da porastu do 4,5 metara visine tokom prve godine, pa se ili moraju prekratiti ili treba ukloniti čitav prvi naraštaj, da ne bi predstavljali konkurenciju dvogodišnjim izdancima koji plodonose i smetali tokom berbe.

Jednogodišnji izdanci se uklanjaju do nivoa zemlje u saksijama i ostavljaju samo četiri zdrava jednogodišnja izdanka za narednu godinu ili se uklanja čitav prvi naraštaj novih izdanaka i tek drugi naraštaj se pušta da raste. Na kraju, trebalo ukloniti najmanje i najveće jednogodišnje izdanke i ostaviti samo izdanke prečnika oko 1,25 cm. Najmanji jednogodišnji izdanci će biti preslabi, dok će onim najvećima i najdebljima trebati suviše vremena da prođu kroz period mirovanja na hladnom. Na četiri ostavljena izdanka treba prekratiti vrhove ako pre berbe porastu do visine oko 1 metra.

Ovo će privremeno zaustaviti njihov rast što će vam omogućiti nesmetanu berbu. Posle izvesnog vremena na izdancima ispod mesta prekraćivanja će izbiti pupoljci i izdanci će nastaviti da rastu. U toplim i osunčanim uslovima može biti potrebno i nekoliko prekraćivanja, možda čak svake 3 nedelje. Oprašivanje Biljke maline cvetaju otprilike 5-8 nedelja nakon unošenja u staklenik. Za oprašivanje se koriste bumbari pošto su na nižim
temperaturama i po oblačnom vremenu aktivniji nego pčele.

Adekvatno oprašivanje je ključno za zametanje i obrazovanje ploda; ukoliko se ono ne obavi dobro tokom cvetanja plodovi će se raspadati (koštunice će se osipati u zbirnom plodu) i neće valjati za prodaju. Bumbari koji se koriste za oprašivanje su relativno pitomi i neće ujedati osim ako nisu isprovocirani. Iako bumbara u prodaji ima tokom cele godine, dobavljače je potrebno pravovremeno kontaktirati da bi košnice stigle na vreme. Treba se pridržavati precizno utvrđenog rasporeda, tako da bumbare treba naručiti najmanje nedelju dana pre nego što budu potrebni (od 5-8 nedelje sezone).

Dobavljači mogu preporučiti tip i broj košnica bumbara potrebnih za optimalno oprašivanje u zavisnosti od veličine staklenika. Bumbari kratko žive, 6-8 nedelja tako da se moaju menjati ako se primenjuje duga sezona berbe. Bumbare je moguće kupiti od brojnih dobavljača koji ih uvoze iz Holandije ili Kanade. Prebacuju se do najbližeg areodroma ili vam ih mogu isporučiti na vašoj adresi. Lista preduzeća za bilošku kontrolu i bumbare se nalazi na kraju ovog priručnika u odeljku koji se bavi literaturom i dobavljačima.

Korišćenje vode

Kvalitet vode je u većini krajeva dobar da bi mogla da se korisiti za navodnjavanje. Ipak, pre nego što počnete sa navodnjavanjem potrebno je proceniti kvalitet vode. Kvalitet vode čine njen fizički, hemijski i biloški sastav. Fizički sastav predstavljaju pesak, mulj ili drugi materijali koji se zadržavaju u vodi. Dok fizički materijali generalno ne nanose štetu voćnim zasadima, ipak mogu oštetiti sisteme za navodnjavanje. Visok sadržaj peska može, na Izbijanje lateralnih pupoljaka nakon primer, oštetiti pumpe i zapušiti sistem kap po kap.

uzgoj-maline-06

U hemijskom sastavu vode ne sme biti mnogo rastvorenih materija, organskih jedinjenja poput nafte i rastvorenih jona. Voda sa visokom koncentracijom potpuno rastvorenih čvrstih materija može uticati na zasade voća osetljivog na soli kao što je na primer malina, uzrukujući propadanje listova i opšte usporavanje rasta. Većina biljaka je osetljiva na elemente kao što su hlor, natrijum i bor. Odnesite na analizu uzorak vode koju koristite za navodnjavanje u stakleniku, da biste izmerili pH vrednost kao i prisutne minerale. pH vrednost i EP vode (električna provodljivost koja iskazuje sadržaj rastvorenih soli) se razlikuju u vodama iz različitih regiona i ali će na kraju odražavati hemijski sastav mešavine đubriva koju koristite.

Neka komercijalna đubriva će na pakovanju imati označen nivo električne provodljivosti đubriva izraženu u ppm i stepenu. Optimalni raspon pH vrednosti i EP nivoa će varirati od useva do useva; kod maline optimalna pH vrednost vode treba da bude između 6,0 i 6,5 sa sadržajem natrijuma <30 ppm i hlora <50 ppm, i nivooom EP <3 mS/cm. Više detalja o aspektima koji se odnose na vodu i ishranu maline u staklenicima, možete pronaći u knjizi
Water and Nutrient Management for Greenhouses koja se može dobiti u NRAES (Natural Resource, Agriculture, and Engeneering Service) koja je navedena na kraju ove publikacije.

Sadržaj bioloških materijala, kao što su bakterije i alge, je češće prisutan u površinskim izvorima vode. Ovi sastojci ne nanose direktnu štetu voćnim zasadima, ali mogu ometati normalo funkcionisanje sistema za navodnjavanje kap po kap. Biloški materijali ne bi trebalo da predstavljaju problem ako se korisiti bunarska voda ili voda iz gradskog vodovoda. Sistem za navodnjavanje Kod sistema za navodnjavanje "kap po kap", kapljači se svrstavaju u dve kategorije: (1) sa linijskim ispustom i (2) sa tačkastim ispustom. Kapljači sa linijskim ispustom su sastavni deo mikrocevi. Kapljači sa tačkastim ispustom mogu imati jedan ili više ispusta i generalno se klasifikuju kao kapajući, rasprskujući ili znojeći u zavisnosti od metode zalivanja.

U poređenju sa prskalicama kapljači imaju veoma male otvore, najčešće prečnika igle. Različiti kapljači imaju različite karakteristike unutrašnjeg protoka koje određuju njihovu osetljivost na promene pritiska i čestice prisutne u vodi. Zbog malih otvora na kapljačima, potrebno je filtriranje vode korišćenjem filtera finoće 30-200. Međutim, neki kapljači se sami čiste ili se mogu skinuti i očistiti. Korišćenjem kapljača koji sami regulišu pritisak obezbeđuje se ista količina vode za svaku sadnicu i onemogućava se preveliko zalivanje ili nedovoljno zalivanje. Kapljači niskog pritiska rade na pritisku od 2-4 psi sa protokom od 1,9 - 5,7 litara na sat.

uzgoj-maline-05

Pošto je pritisak i kapacitet kapljača mnogo manji u odnosu na prskalice, "kap po kap" lateralne i glavne dovodne cevi su manje, pa su i godišnji troškovi najčešće manji. Publikcija pod nazivom Trickle Irrigation in the Eastern United States (NRAES-4) pruža detaljne informacije o ovom načinu navodnjavanja uključujući sve apsekte koji se odnose na zasade jagodičastog voća i mnoge aspekte vezane sa postavljanje sistema.

Navodnjavanje je pravilno kada u zoni korenovog sistema u saksiji nema suvih mesta i kada se voda kreće kroz celu saksiju. Ako se navodnjavanje nastavi kada voda počne da ističe iz saksije, đubrivo se ispira i voda koja ističe odnosi određene hranljive materije.

Napomena: Tekst je preuzet iz dokumenta-vodiča za invesitore "Priručnik za proizvodnju maline u staklenicima", čiji su autori Kurt Koester i Marvin Prits.

Projekat je realizovan uz podršku "USAID Projekat za razvoj konkurentnosti Srbije".

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584