Sorte i tipovi oraha

Rumunske sorte i tipovi oraha

''Sibišel prekoče'' (Si-N˚4) je prva priznata rumunska sorta. Težina ploda je 14 do 15gr, randman jezgra oko 50 odsto, a sadržaj ulja oko 68 odsto. Vegetaciju počinje relativno kasno. Protandrična je. Rese se javljaju 7 do 10 dana pre ženskih cvetova.

''Sibišel N˚44'' ima takodje krupne plodove. Randman jezgra je oko 48 odsto. Kasno počinje vegetaciju, ali je nešto kasnije i završava. Godine 1962. je preživela niske temperature, minus 33 stepena. Ovo je najotpornija rumunska selekcija na Gnomoniu juglandis. Protagonična je. Ženski cvetovi se javljaju 7 do 10 dana pre resa.
''Sibišel N˚41'' ima plodove teške oko 12gr, s randmanom jezgra oko 50 odsto. Zri nešto ranije od ostalih selekcija.
''Geogaiu (djoadju) N˚3'' nastao je ukrštanjem ''sibišela N˚4'' ima krupne plodove, teške oko 14gr i visok sadržaj belančevina (oko 18,75 odsto). Uska je, ravna, lepa, a jezgro belo, kao i u ostalih selekcija hibrida ''sibišel'' i ''djoadju''.

Bugarske sorte oraha

''Šejnovo'' ima plod prosečno težak oko 10,9gr. Randman jezgra je iznad 50 odsto. Rese se javljaju oko 9 dana pre ženskih cvetova (protandrija). Smatra se najboljom bugarskom sortom.

''Drjanovski'' ima vrlo krupne plodove, teške oko 14,7 gr i randman jezgra oko 51 odsto. Ova sorta je protaginična. Ženski cvetovi se javljaju  obično 8 dana pre resa. Vegetaciju počinje nešto pre ''šejnova''.
''Slivenski'' ima plodove teške oko 12gr. Randman jezgra je iznad 50 odsto. Ova sorta je protandrična. Rese se javljaju oko 7 dana pre ženskih cvetova.
''Džinovski'' ima plodove teške oko 12gr, s randmanom jezgra oko 56 odsto. Protangičan je. Ženski cvetovi se javljaju oko 6 dana pre resa.
''Plovdivski'' je sorta koja se odlikuje izuzetno visokim sadržajem ulja u jezgru – oko 80 odsto. U nje je i najjače izražena dihogamija. Prema Nedevu i Markovoj (1973), rese se javljaju oko 13 dana pre ženskih cvetova.
Bugarske sorte počinju vegetaciju ranije od većine naših najboljih selekcija.

Moldavske sorte oraha

''Kostjuženkij'' ima plodove težine oko 14,5gr. Randman jezgra je oko 50 odsto, a sadržaj ulja iznosi 70 odsto. Kasnije kreće od svih sorti na moldavskoj sortnoj listi. Protangičan je, pa je za njega dobar oprašivač ''skinoskij'' koji je protandričan.
''Skinoskij'' ima plodove težine oko 12,5gr. Randman jezgra je oko50 odsto, a sadržaj ulja oko 69 odsto. Izrazito je protandričan tip.
''Kišinjevskij'' je vrlo rodan. Kasno cveta, ali i kasno zri. Plod je malo izdužen, težak oko12 gr. Randman je oko 50, a sadržaj ulja oko 66 odsto.
''Koržeuckij'' je racemozan tip sa 7 do 15 oraha u grozdu. Plod je težak oko 10 gr. Randman jezgra  48 do 50, a sadržaj ulja oko67 odsto.
''Kalaraškij'' ima plodove teške oko 15gr. Randman jezgra je oko 50, a sadržaj ulja oko 68 odsto. Sve moldavske sorte oraha su dosta otporne na izmrzavanje, pa smo predvideli da ih ispitamo i u našim uslovima.

Ostale sorte uvezene radi ispitivanja u našim uslovima

''Korn'' je francuska sorta koja kasno počinje vegetaciju, kasno cveta i vrlo je rodna. Plod je nešto sitniji od ''parizijena''.
''Marbo'' i ''hartlej'' su takodje kasne vegetacije.
Nemačke sorte: RH 251 – plod krupan, valjkast. Otporan je na mraz i gnomoniju. H˚1247 – N˚1247 gladak, duguljast plod, srednje krupan plod, nabijen. N˚139 – okruglast, lep plod. N˚120 – krupan plod, ali puca pri sušenju.
Madjarske sorte: ''esterhazi N˚1 i N˚2 – imaju krupan, lep plod, malo šiljast. Izgleda da nisu dovoljno otporne na mraz. Ispitaćemo i njih u našim uslovima.

Selekcije poljoprivrednog fakultete u Novom Sadu

Tip NS-3/74 (''šampion 1974'') otkriven je na konkursu 1974. godine. Stablo je staro oko 100 godina, ima prečnik oko 70cm, a prečnik krune, koja je okruglastog oblika, iznosi oko 16m. Redovno radja, a prinos mu se kreće izmedju 50 i 200kg, ili  prosečno oko 90 do 100kg. Vegetaciju počinje obično izmedju 20. i 25. aprila. Nekoliko dana pre od ženskih cvetova pojavljuju se rese. Plodovi zru obično izmedju 10. i 20. septembra. Važnije karakteristike ploda date su u tabeli 2. Debljina ljuske je od 0,8 do 0,9mm. Plodovi su ovalnog oblika i ljuska dobro zatvara jezgro. Prosečni plodovi imaju visinu 45,3mm, širinu 33,8 i debljinu 33,2mm. Dosta je otporan na Gnomoniu (indeks oboljenja listova u avgustu je ispod 0,2, tj. Ispod 20 odsto). Od mraza nije imao oštećenja. Smatramo da bi plodovi bili teži i još kvalitetniji da je stablo mladje (staro je i u stadijumu izumiranja) i kada bi se primenjivale potrebne agrotehničke mere. Ovaj tip je kalemljenjem razmnožen u cilju daljeg izučavanja i širenja.
Tip NS-37/73 (''YU prvenac'') pronadjen je na konkursu ''Tražimo kvalitetne orahe'', 1973. godine. Stsblo je staro oko 20 godina, sejanac nastao verovatno posredstvom ptica. Kruna je okruglasta, prečnika oko 10m. Poslednja tri godine rodio je prosečno 22 kg. Počinje vegetaciju obično izmedju 10. i 20. aprila. Protandričan je. Rese se pojavljuju oko 15 do 20 dana pre cvetanja ženskih cvetova. Plodovi zru obično izmedju 10. i 20. septembra. Važnije karakteristike ploda date su  u tabeli 2. Debljina ljuske je oko 0,9mm, prosečna visina ploda 43,6, širina 31,2, a debljina 33,1mm. Praktično je otporan na Gnomoniu, jer mu je index oboljenja lišća u avgustu bio samo oko 0,1 (10 odsto). Kalemljenjem je razmnožen u cilju daljeg ispitivanja.

Tip NS-18/73 (''bačka'') ima nešto sitnije plodove od prethodna dva tipa, ali je ljuska vrlo dobro ispunjena jezgrom. Jezgro je izuzetno lepe, svetle boje. Drvo je staro oko 20 godina, nalazi se u gustom sklopu, pa je kruna izrazito piramidalna. Redovno radja, oko 20kg je prosečan prinos za poslednje 2god., mada je potencijalnu rodnost teško odredit, Vegetaciju počinje obično oko 20. aprila. Protandričan je. Rese se pojavljuju oko10 dana pre ženskih cvetova. Praktično je otporan na Gnomoniu.

Tip NS-21/75 (''tisa'') ima krupne plodove (prosečno teški 15,49gr), tanku ljusku (oko milimetar), visok randman jezgra – 53 odsto i vrlo je rodan. Pripada tipu racemoznog oraha. U grozdovima ima često po 7-8 plodova. Stablo je staro oko 25god, okruglaste krune, prečnika oko 10m. Dobro i redovno radja. Višegodišnji prosek prinosa iznosi oko 35 do 40kg. Vegetaciju počinje izmedju 20. i 25. aprila, rese se javljaju oko 5. maja, a ženski cvetovi otprilike pet dana kasnije. Plodovi zru izmedju 10. i 20. septembra. Praktično je otporan na Gnomoniu (indeks oboljenja je ispod 0,2). Dimenzije ploda su: visina 45,3mm, širina 36,7 i debljina 39,1mm. Ima nešto jače izražen šav. Kalemljenjem je razmnožen u cilju daljeg ispitivanja.

Tip NS-43/76 (''novosadski rodni'') odlikuje se izuzetno visokom rodnošću. U 1976. godini rodio je 420kg. Plodovi su mu krupni, teški prosečno 15,84gr, s jezgrom koje odlično ispunjava ljusku, tako da i pored relativno debele ljuske (1,2mm) ima vrlo dobar randman – 50,84 odsto. Drvo je staro oko 40 godina, dosta bujno, obim debla (30cm od zemlje) 190cm. Ima lepu, okruglastu krunu prečnika oko 16m.    

Tip NS-6/76 (''srem'')
odlikuje se izvandrednom rodnošću  i visokim kvalitetom plodova. Plodovi su dosta krupni, s lepim, belim jezgrom. Randman jezgra je vrlo visok – 57,62 odsto. Praktično je otporan na Gnomoniu.

Tip NS-79/75 (''novosadski kasni'') odlikuje se kraćom vegetacijom (počinje je kaasno, a završava kad i većina ostalih tipova). Plodovi nisu krupni, ali imaju lepo, svetlo jezgro. Rodan je. Pogodan i za rejone sa čestim prolećnim mrazevima.

 

Podeli

Srodni članci


Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584

Notice: Array to string conversion in /var/www/clients/client5/web67/web/libraries/joomla/cache/cache.php on line 584